search
Log In
11 votes
85 views
Setiap tahun BLP mengadakan pelbagai kursus untuk melatih kakitangan JKR mengikut disiplin masing-masing. Bilangan kursus dan pegawai yang dapat hadir juga amat terhad disebabkan kekangan peruntukkan latihan.
in Human Resource Management 5,330 points 4 7 18
edited by

2 Answers

5 votes
Dengan melaksanakan sesi perkongsian ilmu di unit masing-masing seperti penggunaan slot masa 30 minit semasa mesyuarat koordinasi ataupun semasa slot Tazkirah Jumaat. Pegawai dan kakitangan yang telah hadir latihan, seminar dan sebagainya boleh berkongsi ilmu dan maklumat di dalam slot tersebut.
22,410 points 22 84 142
2 votes
Saya bersetuju dengan cadangan yang diutarakan oleh En. Meor Shahrullizam tetapi apa yang berlaku adalah memerlukan komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh oleh semua pihak bagi memastikan agar sesi atau sudut perkongsian ilmu dapat diadakah pada masa yang telah ditentukan dan dapat dikongsi bersama dengan lebih ramai peserta.
42,870 points 28 108 208
...