search
Log In
2 votes
33 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
in Lightning Protection 300 points 2 6

1 Answer

1 vote
Untuk makluman, item ini telah dikeluarkan dari lukisan piawai LPS
30,310 points 39 104 220
...