search
Log In
1 vote
6 views

Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?

in Building Conservation 1,920 points 2 7 17

1 Answer

1 vote
 
Best answer
Jabatan Pelanggan sewajarnya dimaklumkan tentang keperluan untuk melaksanakan kerja penyenggaran dengan baik dan mengikut Manual Program Penyenggaran yang disediakan oleh pihak Konservator Kontraktor sebelum bangunan diserahkan pada fasa Penyerahan Projek.

Jabatan pelanggan juga wajar dimaklumkan diperingkat awal berkenaan setiap proses pemuliharaan bermula dari kajian awalan sehinggalah bangunan diserahkan bersama Program Penyenggaraan Bangunan selepas kerja  pemuliharaan.
4,060 points 4 10 26
selected by
...