search
Log In
2 votes
10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
in Building Conservation 1,920 points 2 7 17

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Kontraktor Penyelamat perlu mematuhi syarat berikut:

  1. Berdaftar dengan CIDB dalam Kategori B dengan pengkhususan B03 ( Pemuliharaan & Pemeliharaan)
  2. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang konservasi atau seumpamanya
  3. Melantik Konservator Berdaftar bagi memberi input berkenaan kerja pemuliharaan dan menyediakan semua dokumentasi sebelum, semasa & selepas kerja pemuliharaan seperti ketetapan JWN

Notis dikeluarkan oleh Pihak SO sekiranya mendapat aduan atau arahan dari Pesuruhjaya Warisan sekiranya terdapat pelanggaran Akta mengikut Seksyen 112 dan 114 Akta 645.

4,060 points 4 10 25
selected by
0

Terima kasih Ar. @suzana atas perkongsian yes

...