search
Log In
5 votes
43 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
in Fixed Asset (Tak Alih) 210 points 1 2 4

1 Answer

1 vote
 
Best answer
Kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM) boleh dirujuk kepada SA KPKR Bil. 04/2019.
12,260 points 15 40 84
selected by
...