search
Log In
5 votes
58 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran?

Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang besesuaian dengan teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
in Scope Management 200 points 1 5

3 Answers

3 votes
 
Best answer

Buat masa ini tiada penetapan tentang proses semakan semula reka bentuk terhadap lukisan PAP selepas pendaftaran. 

Untuk makluman, bahagian saya selaku urus setia PAP JKR telah menyediakan saluran untuk memberikan maklum balas berkaitan apa jua isu berkaitan reka bentuk PAP seperti di pautan di bawah:-

https://forms.gle/Sb6NoRoabgPnCgoY9

Setiap maklum balas akan kami pantau dan penyelarasan akan dilaksanakan bersama perekabentuk yang terlibat untuk pengemaskinian reka bentuk.

35,800 points 16 62 153
selected by
4 votes
Tiada penetapan proses semakan semula lukisan PAP selepas didaftarkan buat masa ini. Cuma ia perlu dikemaskini mengikut perkembangan teknologi semasa dan keperluan terkini dari PBT.

Semakan ini merupakan inisiatif sendiri pejabat rekabentuk untuk membuat semakan ke atas lukisan PAP.
28,460 points 38 99 211
edited by
2 votes
Sehingga kini, dilihat, belum ada sebarang penetapan bagi projek PAP yang telah didaftarkan untuk melalui proses semakan semula rekabentuk. Walau bagaimanapun, perkara ini wajar dilaksanakan walaupun tiada penetapan yang khusus.

Bagi rekabentuk PAP yang telah digunakan dalam sesebuah pembinaan, pihak SO merupakan pihak yang selayaknya memaklumkan sebarang penambahbaikan yang perlu dilaksanakan, lanjutan daripada peranan mereka dalam sesuatu projek.

Ini patut dijadikan amalan memandangkan pemilihan rekabentuk PAP oleh agensi kerajaan adalah mandatori . Oleh itu sebarang percanggahan perlu diminimakan dan secara tidak langsung, masalah yang melibatkan rekabentuk dalam pelaksanaan projek menggunakan rekabentuk PAP dapat ditangani.
350 points 1 4 9
...