search
Log In
1 vote
8 views
CONTRACT HYBRID. Bolehkah kontrak perolehan bekalan dibuat untuk pembelian peralatan tetapi di dalamnya terdapat kerja - kerja pembinaan fizikal? Dari segi anggaran kos, pembelian peralatan lebih besar berbanding kerja - kerja pembinaan fizikal yang kecil.
in Contract Administration 4,940 points 4 14 44
edited by

Please log in or register to answer this question.

...