search
Log In
1 vote
53 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
in Miscellaneous 19,280 points 21 43 138

1 Answer

2 votes
VTL adalah peralatan yang digunakan untuk pelbagai pengujian untuk pemeriksaan keselamatan & prestasi kenderaan merangkumi pengujian keterangan lampu, asap, gelincir, brek, kelajuan, suspensi & gantungan bawah.

VTL di woksyop JKR digunakan untuk kenderaan jabatan sahaja sebagai pekeliling WP4.1 Pegurusan kenderaan Kerajaan.
1,390 points 1 5 17
...