search
Log In

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Pada pandangan saya, kita perlu sentiasa mempelajari perkara baru untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri. Oleh itu semua kumpulan penjawat awam dari peringkat atasan sehinggalah peringkat bawahan perlu diberikan peluang untuk peningkatan diri melalui kursus seiring dengan kemampuan dan keperluan tugasan masing-masing. Saya tidak pasti dengan tempoh masa 7 hari mencukupi atau tidak, tetapi yang penting peluang untuk berkursus perlu disediakan.
35,700 points 16 60 153
selected by
...