search
Log In
5 votes
25 views
Mohon pencerahan mengenai penggunaan Sistem Pengurusan Pengaduan Awam (SISPAA) bagi pegawai baru
in Helpdesk 170 points 1 2

1 Answer

1 vote
Bahagian Komunikasi Korporat, CPDK perlu mengadakan bengkel secara bersemuka untuk pegawai-pegawai Aduan khususnya di peringkat negeri dan daerah bagi mempelajari sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) JKR yang baru dilancarkan pada Mei 2021.

Kesinambungan pembelajaran perlu dibuat secara berterusan, kerana ada pegawai-pegawai di peringkat negeri dan daerah bertukar dan sering bertukar.
440 points 1 4
...