search
Log In
2 votes
33 views
Bolehkah pembelian terus sehingga RM20,000 dibuat kepada pembekal yang sama? Juga dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?
in Miscellaneous 19,300 points 21 43 139

1 Answer

3 votes
Boleh tiada isu. Kajian pasaran 3 pembekal dan dapatkan kelulusan Ketua Jabatan/ Pegawai diturunkan kuasa. Rujukan PK 2.1 Kaedah Perolehan Kerajaan
1,230 points 3 6 16
0
Terima kasih tuan
...