search
Log In
3 votes
20 views
Berdasarkan piawai JKR, untuk bilik darjah terdapat 6 bilangan lampu dan 3 bilangan kipas. Bolehkah diubahsuai mengikut kesesuaian dan keadaan semasa sekolah? Contohnya ditambah bilangan lampu menjadi 9 bilangan dan kipas menjadi 6 bilangan untuk bilik darjah.
in LV (Low Voltage) 8,120 points 6 11 17
edited by

Please log in or register to answer this question.

...