search
Log In
3 votes
36 views
Apakah syarat yang diperlukan bagi seseorang pegawai melayakkan membuat pinjaman komputer.  Bagaimana dengan tempoh maksima bayaran balik?
in ICT 19,300 points 21 43 139

1 Answer

4 votes
 
Best answer
boleh rujuk dan buat carian WP 9.1 - Pekeliling Perbendaharaan PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT MENGENAI SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
1,230 points 3 6 16
selected by
2
Boleh rujuk portal Pekeliling Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia: https://ppp.treasury.gov.my/
...