search
Log In
12 votes
181 views
in Project Management 7,240 points 9 29 47

3 Answers

3 votes
Ada Tahap akademik tinggi seperti Dr. Hannerita & Minat yang tinggi selain Integriti (Selain join Program RPD, RPM & QPP) :)
9,530 points 25 58 109
4 votes
Pengurus projek yang baik mesti ada pengetahuan & kemahiran tinggi dalam bidang pengurusan projek & pentadbiran kontrak. Disamping itu perlu ada pengalaman cukup dalam bidang projek berkenaan.
23,840 points 32 80 152
4 votes

Selain kompetensi dan kemahiran yang tinggi, seorang Pengurus Projek yang berjaya perlu memiliki attitude dan values selari dengan core values jabatan. Soft skills / people skils perlu diberi penekanan kerana keperluan menguruskan pelbagai stakeholder yang terlibat. Project Management is about managing people.

1,880 points 2 8 25
...