search
Log In
7 votes
38 views
Adakah prosedur terkini untuk melantik semula NSC terdahulu bagi kontrak kerja utama yang telah ditamatkan dan kontraktor penyiap telah dilantik? Ini kerana sekiranya kontrak ditamatkan pada peringkat pertengahan, agak sukar untuk melantik kontraktor NSC yang baru menyambung baki kerja terutama dari segi isu jaminan waranti, kerosakan peralatan yang telah berada di tapak, kerosakan pemasangan akibat tapak ditinggalkan terlalu lama dan lain-lain.
in Contract Administration 600 points 3 7 15
edited by

1 Answer

2 votes
Boleh... Dengat Syarat Kontraktor penyiap bersetuju untuk melantik semula NSC.. Kebiasaanya Kontraktor Penyiap bersetuju untuk melantik semula NSC dengan mengambil kira isu jaminan dan waranti.

Kebiasaanya, Kontrak menyiap selalunya dipakejkan dibawah 1 kontrak yang sama. Jadi Pemilihan Sub Kontraktor dibuat oleh Kontraktor penyiap..
32,010 points 39 105 232
...