search
Log In
6 votes
43 views
in Assets & Facilities Management 22,410 points 22 84 142

1 Answer

2 votes
Maintainability ialah tahap sesuatu produk boleh disenggara atau dibaiki secara mudah, ekonomikal dan berkesan. Design For Maintainability (DFM) meliputi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan masa dan sumber lain yang digunakan untuk memastikan produk berfungsi dengan baik.

 

Faedah DFM yang utama adalah:

 

1. Kurang masa berhenti(downtime-lost productivity)

2. Kos penyenggaraan minima,

3. Kurang pembelian /simpanan inventori,

4. Kurang pembelian/penyimpanan tools yang terlibat dengan penyenggaraan

5. Meningkatkan keselamatan

6. Mengurangkan kos ubahsuai

7. Mengurangkan ketidakpuasan pelanggan dengan produk yang tidak mengikuti spek dan kehendak

8. Aset/produk yang lebih lestari
4,480 points 5 23 35
...