search
Log In
9 votes
35 views
in Stakeholders Management 23,880 points 32 80 152

2 Answers

2 votes
 
Best answer
Saya berpendapat kita tidak boleh halang klien tukar atau tambah brif. Yang penting kita kena maklumkan kepada klien apakah impak kepada pertukaran tersebut, samada dari segi masa, kos mahu pun kualiti projek. Jika klien masih bersetuju walaupun ada impak, itu ada lah hak mereka sebagai klien. Perkara ini perlu direkodkan secara bertulis untuk memastikan pihak JKR tidak dipersalahkan di kemudian hari.

Namun samasa mengurus projek kita kena pastikan samada yang ingin menukar adalah klien atau 'end user'. Jika 'end user' yang mahu menukar pihak nya perlu mendapat persetujuan klien sebelum JKR boleh terima. (Dalam kes projek sekolah misalnya klien adalah Bahagian Pembangunan Kementerian Pendidikan dan end user ada lah Pengetua Sekolah).
1,400 points 2 6 11
selected by
2 votes
Perlu mengadakan perbincangan bersama-sama antara klien & JKR.
1,710 points 5 15 26
...