search
Log In
8 votes
220 views
in Contract Administration 660 points 3 8 9
0
Tidak sepatutnya berlaku.....
0
Perkara ini sepatutnya tidak berlaku tetapi jika sudah berlaku saya cadangkan beberapa perkara seperti berikut di beri perhatian:

1. Pastikan Gerenti Perlaksanaan masih berkuatkuasa;

2. Pastikan jumlah Bayaran interim yang telah dibuat tidak melebihi harga kontrak;

3. Pastikan item bayaran interim seterusnya tidak melebihi kuantiti sebenar ;

4. Dokumen bayaran yang disyorkan oleh konsultan disemak oleh pegawai JKR;

5. Rekodkan semua bayaran termasuk tarikh bayaran & jumlah bayaran dalam minit mesyuarat tapak;

6. Keluarkan surat amaran kepada konsultan ( rujuk klausa MOA perlantikan konsultan) dan surat ditandatangani oleh pegawai yang menandatangani MOA tersebut; dan

6. Pegawai hendaklah meneliti dokumen kontrak & dokumen MOA .

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Sila jelaskan apa yang dimaksudkan oleh "had sebenar"? Adakah ia "value of word done" atau "nilai harga kontrak"?

Sekiranya S.O. adalah pegawai JKR, to avoid over payment, we can always adjust the amount provided we are sure that the amount certified by the consultant is not correct.

Sekiranya "had sebenar" yang dimaksudkan adalah "harga kontrak", maka PHK (Borang Penyelarasan Harga Kontrak) hendaklah disediakan terlebih dahulu untuk menyelaraskan harga kontrak sebelum bayaran yang melebihi harga kontrak itu boleh dibuat.
6,020 points 11 32 55
selected by
0
Untuk makluman, "value of work done"...dan kontraktor yang telah menerima payment tersebut telah di "terminate" dan sekarang ini kontraktor baru yang dilantik yang melaksanakan kerja-kerja di tapak.
3 votes
Tindakan harus diambil keatas Perunding yang telah membuat perakuan yang silap keatas pengesyoran bayaran tersebut.
10,740 points 10 42 73
...