search
Log In
12 votes
116 views
in Stakeholders Management 1,560 points 4 10 21

2 Answers

3 votes
 
Best answer
Dedicated project team yang lebih fokus. Ini juga berkait dengan soalan berapa projek (beban kerja) satu pegawai boleh handle at any one time.
6,030 points 11 32 55
selected by
5 votes
HOPT perlu buat scheduling dengan memasukkan resources(HODT) yang ada bagi semua projek di bawah kendalian beliau dan perlu prioritize projek mana yang perlu rekabentuknya disiapkan dahulu. Selalunya HODT memberi khidmat rekabentuk kepada beberapa HOPT. Contohnya ambil purata 1 HOPT ada 5 projek, jika 4 HOPT, maka ada 20 projek semuanya dan ianya dilaksanakan oleh 1 HODT sahaja. Perlu juga HOPT ambil tahu beban tugas HODT masing-masing agar isu lewat rekabentuk dapat dibincangkan dan diselesaikan bersama-sama.
2,180 points 4 10 24
0
Seperkara lagi tidak kah kita di jkr maklum dengan produktiviti hodt dlm menyediakan lukisan yang didalam penyelian nya? Jika ada such productivity saya kita boleh sediakan norma untuk masa dan jufa beban kerja hodt dan seterusnya reflections kepada productivity hopt...
...