search
Log In
15 votes
104 views
in Road 950 points 1 2 7

4 Answers

8 votes
 
Best answer
Walau pun projek mengganti jambatan boleh dilaksana tanpa melibatkan skop jalan, ianya masih melibatkan jalan sediada dari segi lencongan sementara dan juga rekabentuk jalan tuju yang perlu bersambung semula dengan jalan sediada. RSA secara formal mungkin tidak perlu dilaksanakan tetapi adalah wajar pihak perekebentuk mendapatkan pandangan perekabentuk jalan jika ada isu yang melibatkan geometri dan keselamatan; contoh nya sight distance dan kelebaran lencongan sementara.

Pastikan juga tiada elemen konflik di kawasan jalan tuju, contoh nya simpang (selalu nya jalan kecil di kawasan kampong) yang betul-betul berada selepas jambatan. Ketinggian jambatan yang dinaikkan juga boleh menyebabkan kurang vertical sight distance. Semak kecuraman pada pertemuan antara jalan tuju dan jalan sediada yang boleh menyebabkan air bertakung dan membahayakan pengguna jalan.
1,400 points 2 6 11
selected by
5 votes
Saya bersetuju dengan jawapan yang diberikan oleh Pn. Roslina, keperluan RSA di dalam projek jambatan masih perlu bagi menyemak rekabentuk jalan di jambatan tersebut lebih-lebih lagi apabila melibatkan perubahan dari segi rekabentuk geometrik.

Selain itu, keperluan RSA masih diperlukan bagi memberi maklumbalas/pandangan dari segi ciri-ciri keselamatan yang perlu disediakan jika perlu dan bergantung kepada kawasan projek tersebut. Contohnya, perlukah disediakan lorong motorsikal? perlukah disediakan laluan untuk pejalan kaki?
670 points 1 5 9
3 votes
Pada pendapat saya, seharusnya perekabentuk perlu mengambilkira keperluan geometri, terminal jambatan, kawalan akses sedia ada dan pengurusan trafik sewaktu pembinaan dalam projek menggantikan jambatan walaupun tidak melibatkan skop jalan.  Perekabentuk juga perlu memastikan ianya selamat dan terdapat kesinambungan antara jambatan dan jalan sedia ada. Audit keselamatan jalan (RSA) pula boleh dilaksanakan (sekiranya perlu) untuk mendapatkan maklumbalas berkaitan keselamatan jalan bagi projek tersebut dan boleh dijadikan sebagai input dalam rekabentuk.
600 points 2 4 12
2 votes
Bagi pendapat saya, rule of thumb bagi segala rekabentuk berkaitan jalan memerlukan input dan keperluan Road Safety Audit. Semaklah di dalam mana² rekabentuk dan piawai, isu keselamatan mesti menjadi perhatian utama.
290 points 1 1 5
...