search
Log In
6 votes
58 views
in Assets & Facilities Management 22,410 points 22 84 142

1 Answer

6 votes
 
Best answer

Polisi Pengurusan Aset dan fasiliti telah diwartakan pada tahun 2009. Melalui polisi ini, pewujudan aset persekutuan  sahaja yang dikehendaki menggunapakai tatacara pengurusan aset/fasiliti kerajaan.

Pengurusan aset dan fasiliti Infrastruktur terbahagi 10 fasa utama (perancangan hingga pelupusan). Untuk melaksanakan keseluruhan 10 fasa, 2 hingga 3 tahun lagi mungkin diperlukan. Walaubagaimanapun, buat masa ini fasa pendaftaran aset telah pun dilaksanakan oleh semua Kementerian/agensi.

Menjelang 2015, sistem perakaunan akruan akan digunakan oleh semua Kementerian/agensi bagi mendapatkan bajet pembangunan dan penyenggaraan.

TNB dan beberapa ahli IAM Malaysian Chapter telah mempraktiskan pengurusan aset dan telahpun mendapat pensijilan PASS 55 baru-baru ini.

Ini menunjukkan kesedaran mengenai pengurusan aset semakin meningkat diperingkat swasta dan awam dan JKR perlu merebut peluang menjadi centre of excellence di dalam bidang ini...smiley

 

 

4,480 points 6 23 35 1 flag
selected by
...