search
Log In
11 votes
73 views
in Project Management 2,230 points 4 7 15

4 Answers

3 votes
 
Best answer

Salan satu kemahiran yang tidak diberi fokus ialah bagaimana mengurus mesyuarat secara effektif. Mesyuarat adalah salah satu media komunikasi yang perlu diurus dengan baik agar dapat memberi impak yang diharapkan.

Mesyuarat perlu dirancang dengan baik:

 1. bermula dengan penetapan OBJEKTIF (objektif hendaklah jelas) yang hendak dicapai dalam mesyuarat.
 2. setelah objektif jelas kemudian tetapkan agenda mesyuarat, mengambilkira:
  • aktiviti yang hendaklah dijalankan dalam mesyuarat tersebut bagi mencapai objektif mesyuarat
  • maklumat yang perlu ada semasa mensyuarat untuk dibincang dan membuat keputusan
  • kenalpasti pegawai yang perlu hadir dalam mesyuarat untuk perbincangan dan membuat keputusan
  • aturcara bagi menetapkan masa yang perlu untuk mesyuarat tersebut
 3. notis mesyuarat perlu sampai kepada pegawai yang telah dikenalpasti dan dapatkan pengesahan kehadiran sebelum mesyuarat diadakan. Jika pegawai dikenalpasti  tidak dapat  hadir, mesyuarat mungkin berisiko tidak akan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

sekian, sekadar berkongsi pandangan

1,880 points 2 8 25
selected by
3 votes
1. Beban tugas yg tinggi 2. Tidak dimaklum lebih awal kepentingannya utk hadiri mesyuarat 3. Terlalu banyak mesyuarat...no set of priority
7,290 points 15 33 66
3 votes

Attitude problem.

Since you/that fella are the key person, if whatever reasons cannot turn up for a meeting, then delegate somebody that can make decisions.

All they need is decision.

But since the word ALWAYS is being used yang menunjukkan kerap tak datang. Then it must be attitude problem.

 

(اللهمّ يسر و لا تعسر)

cool

 

 

 

 

 

 

14,950 points 12 52 137
2 votes
Kekadang banyak mesyuarat yang dipanggil tidak boleh membuat keputusan yangmana membuang masa yang menghadiri mesyuarat. Itu yang membuat 'key person' tidak akan hadir untuk mesyuarat seterusnya. Pengerusi perlu bijak mengendalikan dan menghala tuju mesyuarat yang beliau pengerusikan.
1,560 points 4 10 21
...