search
Log In
8 votes
115 views
in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63
retagged by

3 Answers

5 votes
Libatkan pihak berkuasa tempatan diperingkat awal pelaksanaan projek, semasa diperingkat perancangan rekabentuk.

Pastikan semua maklumbalas yang diberikan oleh PBT dicatit dan direkodkan untuk rujukan masa hadapan.
10,740 points 10 42 73
0
KM tidak wajar dilihat sebagai aktiviti individu, tetapi selari (concurrent) dengan aktiviti lain atau/ malahan semasa proses perolehan. Oleh itu ia tidak lah perlu dilihat sebagai lewat, tetapi menjadi dari sebahagian.
3 votes
Selain itu, sila pastikan keperluan semua dokumen semasa penyerahan Permohonan Kebenaran Merancang dilengkapkan supaya proses kelulusan berjalan lancar.
22,410 points 22 84 142
1 vote
Mungkin sekiranya dapat di pastikan hubungan dengan pegawai-pegawai terlibat dengan desk officer perlu dipereratkan dan selalu membuat follow-up dari semasa ke semasa dan jangan berada di dalam peringkat tunggu dan tunggu sahaja tindakan dari pihak-pihak PBT tersebut.
42,870 points 28 108 208
...