search
Log In
6 votes
106 views
in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Terdapat senarai semak yang telah diberikan oleh pihak PBT bagi keperluan permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang. Berikut adalah link bagi keperluan senarai semak yang telah ditetapkan oleh pihak PBT Majlis Perbandaran Selayang.

Klik Link di bawah :

http://www.mps.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=6cbb013d-eb3d-479b-a980-e69bd48cedc0&groupId=16920

22,410 points 22 84 142
selected by
0
Senarai semak untuk kelulusan KM adalah bergantung kepada PBT yang terlibat. Setiap PBT mempunyai senarai semak yang tersendiri. Adalah lebih baik untuk menyemak dengan PBT yang berkaitan apakah senarai semak terkini sebelum membuat submission. Kebiasaannya senarai semak KM boleh dimuat turun dari website PBT tersebut.
...