search
Log In
8 votes
31 views
in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

1 Answer

3 votes
Kos sumbangan utiliti berbeza dari negeri ke negeri dan dari utiliti ke utiliti, maka adalah amat sukar untuk menentukan atau menetapkan kos sumbangan sebenar bagi setiap projek pembangunan.

Lazimnya hanya anggaran kos disediakan semasa penyediaan kos awalan berdasarkan kelaziman kos yang dikenakan bagi projek yang seakan sama disebabkan kos yang lebih tepat tidak dapat diperolehi daripada PBT berkaitan sehingga projek tersebut telah dikemukakan untuk kelulusan PBT berkaitan.
10,740 points 10 42 73
...