search
Log In
7 votes
74 views
in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

3 Answers

4 votes
Statutory requirements are part of mandatory input to ensure that the ccc project Issued...kalau kes diatas berlaku maka mahu tidak mahu perubahan kpd rekabentuk / skop perlu lah d buat. To avoid such cases pbt perlu dilibatkan awal lagi dlm pelaksanaan projek..
9,200 points 17 35 86
4 votes

Sebagai permulaan, sekiranya projek masih diperingkat awal perancangan, dicadangkan supaya setiap perbincangan yang diadakan bersama dengan PBT dicatit dan direkodkan dan difailkan dalam fail projek berkaitan. Sediakan juga kronologi peristiwa bagi setiap perjumpaan tersebut dengan merekodkan apa yang telah dibincangkan, dengan siapa perjumpaan diadakan (pegawai yang terlibat) , tarikh, waktu dan tempat, dan lain-lain yang dirasakan perlu, supaya boleh dijadikan rujukan dan rekod.

It is also a good idea to send a letter to the respective PBTs untuk menyatakan perkara yang telah dibincangkan, walaupun mungkin PBT tersebut sekadar memfailkannya, ia masih boleh dianggap sebagai bukti perbincangan awal telah  dibuat dan perkara apa yang dipersetujui atau yang dinasihatkan oleh PBT berkaitan.

Rekod ini nanti boleh digunakan sebagai asas untuk menangani/mengendalikan perubahan yang berlaku selepas skop projek dimuktamadkan.

10,740 points 10 42 73
2 votes
PBT berkaitan boleh diminta untuk memberi justifikasi keatas keperluan yang berubah bagi membolehkan perkara tersebut diangkatkan kepada pihak Agenis Pelanggan untuk memohon peruntukan tambahan atau kepada EPU untuk  kelulusan kos tambahan peruntukan projek.
10,740 points 10 42 73
...