search
Log In
8 votes
91 views
in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Borang-borang yang terlibat dalam mendapatkan kelulusan CCC perlu diisi dan diambil tindakan sebaik sahaja kerja berkaitan siap dilaksanakan dan tidak menunggu sehingga siap projek baru hendak mengisi borang-borang tersebut.

Mesyuarat Tapak harus melibatkan pembentangan status CCC sebagai agenda tetap supaya pemantauan status kelulusan CCC dapat dipantau rapi.
10,740 points 10 42 73
selected by
6 votes
Libatkan pihak PBT diperingkat pelaksanaan & perancangan rekabentuk lagi supaya mereka sedar akan kewujudan projek tersebut dan dapat memberikan khidmat nasihat dan pandangan berhubung dengan keperluan kerajaan tempatan.
10,740 points 10 42 73
...