search
Log In
15 votes
418 views
in Electrical 6,610 points 22 55 80
retagged by

3 Answers

4 votes
Jawapannya ada dalam soalan ini.
2,150 points 2 10 20
3 votes
Bagi menentukan sebuah bangunan memerlukan LPS, Risk assessment calculation perlu dilaksanakan. Risk assessment calculation adalah berdasarkan MS IEC 62305-2
13,440 points 11 29 100
5 votes
Untuk makluman, sistem perlindungan kilat adalah diperlukan dikawasan yang tinggi dan juga dikawasan bangunan yang ada di kawasan tanah lapang. Walaubagimanapun, keperluan sistem perlindungan kilat adalah mengikut level protection. Sila refer IEC 62305 untuk pemahaman yang lebih detail. Tuan juga boleh rujuk kepada kawasan kepadatan hujan.
1,930 points 3 16 20
...