search
Log In
11 votes
222 views
Bila masa kita menggunakan suis utama jenis 4 kutub dan bila pula menggunakan suis utama jenis 3 kutub dalam sistem bekalan elektrik litar tiga fasa ?
in Electrical 6,610 points 22 55 80

3 Answers

8 votes
Apabila papan suis itu adalah papan suis utama di mana itu adalah punca kemasukan bekalan elektrik eg. bekalan dari TNB atau Janakuasa maka breaker tersebut perlu di pasang dengan 4 kutub.
2,150 points 2 10 20
5 votes
Suis 3 kutub digunakan apabila menerima bekalan dari dari papan suis utama, i.e bekalan pada SSB atau DB yang diterima dari MSB. SSB atau DB perlu menggunakan breaker @ suis 3 kutub / TPN.
940 points 2 5 13
2 votes
Berdasarkan standard IEC 60364, pemutus litar 4 kutub hendaklah digunapakai sekiranya masukan adalah daripada utiliti (i.e. TNB). Pemutus litar 3 kutub boleh digunapakai sekiranya bekalan masukan adalah bukan daripada utiliti.
13,510 points 11 29 106
...