search
Log In
13 votes
187 views
in Building 22,410 points 22 84 142

4 Answers

3 votes
 
Best answer
Diantaranya adalah Autodesk Revit dan Archicad. Walau apa pun software yang digunakan, perkara-perkara seperti berikut adalah diperlukan bagi menjaya pelaksanaan BIM ini : 1) Kakitangan yang mempunyai kompetensi yang bersesuaian. 2) Hardware ataupun komputer yang mampu menjalankan operasi perisisan tersebut. 3) Infrastruktur yang boleh menyokong pelaksanaan BIM seperti sistem jaringan (network) yang baik dan server bagi menyimpan maklumat. 4) Software yang bersesuaian. 5) Latihan yang berterusan bagi meningkatkan kefahaman dan kompetensi pegawai dan kakitangan.
22,410 points 22 84 142
selected by
2 votes
Sebagai tambahan, selain software Autodesk Revit dan Archicad. Software Bentley juga boleh digunakan di dalam pelaksanaan BIM.
22,410 points 22 84 142
0
Dear MeorSLizam,

For your Info, you can layari JKR BIM Website. Login your ID SSO and dalam block untuk Staf, click Building Information Modelling. You akan dapat maklumat BIM dalamnya. All softwares BIM ada dalamnya. You juga boleh layari CADD cuma yang beza ialah dalam CADD ianya mengandungi semua perisian kejuruteraan, Arkitek, Ukurbahan yang digunakan oleh JKR. SELAMAT MELAYARAI LAMAN-LAMAN TERSEBUT

TERIMAKASIH
9 votes
Login your ID SSO and dalam block untuk Staf, click Building Information Modelling. You akan dapat maklumat BIM dalamnya. All softwares BIM ada dalamnya. You juga boleh layari CADD cuma yang beza ialah dalam CADD ianya mengandungi semua perisian kejuruteraan, Arkitek, Ukurbahan yang digunakan oleh JKR. SELAMAT MELAYARAI LAMAN-LAMAN TERSEBUT

TERIMAKASIH

MOHD FAIRUZ, BTM
27,620 points 73 158 200
3 votes

Terdapat pelbagai perisian yang boleh membantu dalam pelaksanaan BIM. Di JKR platform BIM adalah dengan menggunakan perisian Autodesk. Selain itu juga terdapat pelbagai perisian sokongan dalam pelaksanaan BIM. Penggunaan perisian BIM bergantung kepada BIM Uses & BIM Objectives dalam sesebuah projek.

Diharap jadual di bawah dapat menerangkan sedikit sebanyak perisian BIM.

PERISIAN BIM DI JKR
NO.KegunaanPerisian
1.DesignAutodesk Revit
Autodesk Civil 3D
Tekla Stuctural Designer (Perisian Sokongan BIM)
CSC Orion (Perisian Sokongan BIM)
Autodesk Robot Structural Anaysis Professional (Perisian Sokongan BIM)
2.PresentationAutodesk Showcase
Autodesk 3DS Max
3.AnalyseAutodesk Ecotect Analysis 
Staad Pro V8i (Perisian Sokongan BIM)
BIM 360
4.ManageAutodesk Naviswork Manage
Mocrosoft Project (Perisian Sokongan BIM)
Cost X
5.ReviewAutodesk Naviswork Freedom
Autodesk Design Review
6.Data ManagementeCOMs

Wallahu'alam...

24,890 points 15 56 147
...