search
Log In
11 votes
137 views
in Building 22,370 points 22 83 142

2 Answers

1 vote

Keperluan OKU sepatutnya diambil kira didalam rekabentuk. 

Dokumen terkini yang boleh dirujuk adalah MS 1184: 2014 UNIVERSAL DESIGN AND ACCESSIBILITY IN THE BUILT ENVIRONMENT - CODE OF PRACTICE

34,220 points 16 58 148
2 votes

Keperluan OKU bukan lagi jatuh hukum "sepatutnya", malah ianya "WAJIB" dan kalau tidak diambilkira "berdosa"....

kerana kita yang dilahirkan sihat dan sempurna ini juga mungkin akan dikategorikan sebagai OKU jika sesuatu yang tidak diduga berlaku.

Berdasarkan ceramah Prof. Dato' Dr. Asiah bertajuk Universal Design, keperluan OKU ini amatlah penting dalam memastikan golongan OKU tidak merasa terpinggir atau dipinggirkan.

Di negara-negara maju, bangunan atau mana mana prasarana yang tidak mesra OKU boleh disaman dan didakwa jika terdapat masalah pergerakkan dan kepayahan kepada golongan ini untuk menggunakan atau bergerak dalam menikmati kehidupan mereka.

49,100 points 9 23 56
edited by
...