search
Log In
6 votes
176 views
in Assets & Facilities Management 22,410 points 22 84 142

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Untuk menjadi pusat kecemerlangan AFM beberapa langkah boleh diambil:

1. Sokongan padu oleh Ketua Jabatan dan Pengurusan Tertinggi terhadap semua aktiviti AFM

2. 'Empowerment' (kepada semua pegawai JKR)

3. Insentif kepada JKR Negeri atau JKR Daerah yang mengaplikasikan tatacara Pengurusan Aset Menyeluruh di dalam melaksanakan kerja harian (samada menambah kakitangan dan bajet bagi projek yang dikendalikan oleh negeri/daerah tersebut)

4. Meningkatkan R&D dalam bidang AFM dan berkongsi hasil kajian diperingkat antarabangsa

5. Menggiatkan usaha mengumpul data AFM untuk dijadikan best practice

6. Bekerjasama dengan sektor swasta/antarabangsa yang telah berjaya mengaplikasi AFM sebagai mentor

7. Pembudayaan berterusan kepada kakitangan JKR

di samping contoh di atas, terdapat banyak lagi inisiatif yang kecil mahupun yang besar, oleh orang persendirian atau organisasi yang boleh diaplikasi untuk menjadi pusat kecemerlangan AFM.
4,480 points 6 23 35
selected by
...