search
Log In
10 votes
111 views
in Human Resource Management 22,410 points 22 84 142

2 Answers

6 votes
 
Best answer
Ada beberapa cara  untuk mempromosikan Portal JKR CoP. Secara individu atau secara berkumpulan cth, cawangan atau Unit di cawangan tertentu.

Secara individu: Perlu tahu hot issue di JKR dan jadikan ianya topik yang interesting untuk di bincangkan bersama user lain. Sebagai permulaan, individu tersebut juga perlu mewarwarkan soalan yang telah dipostkan kedalam JCoP kepada user atau kawan-kawan yang lain untuk sama-sama berbincang dan bertukar-tukar pendapat di dalam JCoP. Adalah diharapkan setelah beberapa tempoh tertentu, JKR CoP akan mendapat awareness dan buyin daripada staf-staf jkr yang lain.. dan ianya menjadi habit dan budaya di cawangan seterusnya di JKR

Secara berkumpulan (Cawangan, Jawatankuasa etc): Setiap Cawangan perlu mempromosikan JKR CoP melalui  penyelaras JCoP Cawangan. SME juga perlu di sedarkan akan kepentingan mereka untuk berkongsi ilmu teknikal dan pengalaman dengan Staf JKR yang lain dan faedah dari perkongsian tersebut.

Mungkin, apabila terdapat satu masalah yang berjaya diselesaikan melalui JCoP, penyelaras JCoP perlu memaklumkan kepada staf yang lain supaya ianya membuktikan bahawa perbincangan di JCoP mampu untuk menyelesaikan masalah dan amalan tersebut perlu diteruskan dari masa ke semasa.

TK
3,040 points 6 14 24
selected by
4 votes
Sesuatu perkara atau sumbangan tidak kira apa bentuk pun walaupun kecil yang dilakukan secara sedikit-sedikit yang  lama kelamaannya akan menjadi habit yang automatik  dan mudah tanpa perlu menggunakan banyak tenaga (inertia) apatah lagi dibantu dengan rasa ingin menolong orang lain terutama sekali generasi  angkatan muda JKR yang baharu yang akan menggerakkan JKR dan negara pada masa hadapan.

Tambahan lagi pengertahuan dan pengalaman (tacit knowledge) yang banyak yang ada yang setakat ini belum ada lagi tempat untuk dicurah, dikongsi dan didokumentasikan secara penuh sukarela tanpa mengira masa. Apatah lagi setelah curahan yang dituang dengan cara menulis dan mencatat segala pengalaman yang dialami sepanjang bersama JKR akan menghasilkan satu kepuasan baharu yang tidak dapat digambarkan yang mana sumbangan seperti ini  tidak memerlukan sebarang ganjaran.
42,860 points 28 108 208
...