search
Log In
7 votes
122 views
in Human Resource Management 22,410 points 22 84 142

2 Answers

8 votes
 
Best answer

Peranan pegawai AKRAB di JKR adalah;

  • Menjadi penggerak pembangunan modal insan
  • Membantu meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri
  • Memberi khidmat bimbingan kepada warga organisasi
  • Membantu menghadapi permasalahan
  • Menjadi perantara bagi Pegawai Psikologi

Pegawai AKRAB memainkan peranan di atas berlandaskan kepada fahaman berikut;

  • Memahami pengaruh rakan sekerja yang memainkan peranan penting dalam kehidupan individu
  • Memahami bahawa individu lebih selesa untuk berbincang soal kehidupan dengan rakan sebaya yang lebih memahami
  • Memahami bahawa pertolongan rakan sebaya lebih diambilkira dan ia berlaku secara sukarela jika rakan sebaya menggunakan teknik membimbing yang berkesan
  • Memahami peri pentingnya perhubungan kemanusiaan dan persaudaraan dalam organisasi dapat mewujudkan suasana harmoni.
2,760 points 6 23 31
selected by
0
Pihak Pengurusan wajar mengambil langkah menambah anggota AKRAB dan mengilmukan semua anggota AKRAB di setiap JKR Daerah pada setiap tahun sebagai KPI bagi membantu pekerja-pekerja yang terlibat dengan masalah dapat dibantu dan diselesaikan di peringkat awal.
0
kalau dah Puan Presiden beri jawapan, memang lengkap, tepat dan terbaik la...

Go Akrab!!!

#keseronokkanbekerja
3 votes
Merujuk kepada Buletin Rakan Pembimbing JKR Malaysia Isu 1/2013, peranan Pegawai AKRAB JKR adalah "Menyediakan perkhidmatan membimbing  bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangandiri".
22,410 points 22 84 142
...