search
Log In
9 votes
243 views
CCC adalah Certificate of Completion and Compliance
in Building 2,760 points 6 23 31

2 Answers

3 votes
Bagi projek-projek yang dilaksanakan secara Design & Build atau menggunakan servis perunding dalam merekabentuk adalah diwajibkan untuk mendapat CCC.
10,740 points 10 42 73
0

Soalan:

Bolehkah JKR bersetuju jika untuk projek dilaksanakan secara dalaman, pihak pelanggan meminta untuk JKR kemukakan CCC. Adakah pegawai-pegawai JKR/sektor kerajaan boleh menandatangani borang-borang berkaitan CCC jika mereka bersetuju untuk menanggung liabiliti?

2 votes

Polisi JKR tidak jelas tentang CCC, tiada surat arahan atau pekeliling dikeluarkan oleh jabatan sepanjang pengetahuan saya.

Yang pasti adalah pihak Arkitek JKR  masih menggunapakai Surat Arahan Tahun 1999 daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang mewajibkan kelulusan merancang sebelum pembinaan dimulakan oleh kerajaan. 

CCC hanya digunapakai sekiranya perunding terlibat. CCC lebih sesuai untuk bangunan berstatus komersial. 

Sekiranya klien untuk projek secara konvensional mendesak untuk CCC, pihak arkitek seeloknya menasihati klien tentang pekeliling yang dinyatakan atau JKR mencadangkan agar pihak perunding dilantik. 

35,700 points 16 60 153
...