search
Log In
6 votes
87 views
Apakah fungsi akta, undang-undang dan peraturan?
in Contract Administration 4,480 points 6 23 35

2 Answers

3 votes
 
Best answer

Akta bermaksud sebarang undang-undang yang digubal dan dibahas dan diwartakan sebagai undang-undang yang diguna pakai di Negara Malaysia yang dibuat oleh parlimen.

Manakala Enakmen pula bermaksud sebarang undang-undang yang digubal dan dibahas didalam Dewan Undangan Negeri [DUN] di negeri-negeri semenanjung serta sabah selepas kemerdekaan.

Ordinan pula bermaksud sebarang undang-undang yang digubal dan dibahas yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri [DUN] Sarawak serta Sabah pada sebelum kemerdekaan.

 

 
4,610 points 7 18 37
selected by
6 votes
Akta ialah antara  sumber undang-undang bertulis di Malaysia sebab ianya dinyatakan, ditulis dan distatutori secara spesifik. Lain-lain Undang-undang bertulis ialah, Perlembagaan Persekutuan, Perlembagan Nrgeri dan Undang-undang subsidiari.
 
AKTA ialah undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Parlimen selepas merdeka, undang-undang sebelum merdeka dikenali sebagai ORDINAN,..Contonya Akta Syarikat.
27,610 points 73 158 200
...