search
Log In
10 votes
260 views
in Human Resource Management 2,760 points 6 23 31

3 Answers

3 votes
Nak tau apa isu sebenar. Saya menyokong penempatan secara pentadbiran sebab dapt membantu pengagihan sumber manusia mengikut keperluan semasa. Jika satu bahagian tiba2 overload kerja, bahagian lain yg kurang kerja ketika itu dapt membantu.
10,970 points 9 43 89
2 votes
Melalui penstrukturan semula JKR, pihak CPK telah menyusun semula perjawatan pegawai bagi mengurangkan isu ketidakseimbangan perjawatan dan penempatan pegawai secara pentadbiran.
4,310 points 6 14 26
3 votes
Memandangkan kuasa pentadbiran dan pertukaran pegawai sokongan adalah terletak di bawah bidang kuasa Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Kerja Raya. Oleh itu, inisiatif Jabatan dengan dibantu input dari cawangan-cawangan berkaitan adalah amat diperlukan untuk memberikan justifikasi keperluan kakitangan sokongan di cawangan masing-masing.

Tanpa inisiatif ini akan menjadikan isu ini terus berlarutan tanpa penyelesaian yang menyeluruh dan memuaskan banyak pihak. Sekarang ini terdapat juga ramai pegawai masih ditempatkan tidak mengikut waran perjawatan yang telah dikeluarkan. Terdapat juga pegawai sokongan yang berada disatu-satu tempat sejak mula dia bekerja lagi hingga hampir pencen.
42,830 points 28 107 208
edited by
...