search
Log In
8 votes
33 views
EPC adalah Energy Performance Contract
in Building 2,760 points 6 23 31

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Sudahkah JKR Standard Forms of Contract for EPC ini telah diluluskan oleh Penasihat Undang-Undang KKR sebelum ianya dilaksanakan?

 

Pengalaman yang lepas, dalam pelaksanaan Facility Management Contract (FMC) agak mengeciwakan bila berlaku pertikaian kontrak dimana JKR/Kerajaan kalah dalam setiap tuntutan mahkamah oleh kontraktor kerana kelemahan syarat-syarat kontrak FMC sendiri. Kerajaan dipihak yang rugi. Pembaziran wang rakyat agak ketara. Akauntabiliti dan tahap profesionalisme pegawai-pegawai JKR agak lemah. Diharap pelaksanaan EPC perlu lebih berhati-hati, agar "pisang tidak berbuah dua kali" atau lebih teruk lagi.  crying

6,610 points 22 55 80
selected by
...