search
Log In
13 votes
50 views
in Human Resource Management 2,760 points 6 23 31

1 Answer

5 votes

JPA telah mengeluarkan pekeliling baru penambahbaikan skim perkhidmatan Kumpulan Sokongan di mana ke semua Juruteknik, gred J17-J26 akan dinaikan pangkat ke gred J29. KKR/JKR sedang menyemak waran perjawatan dan mengenalpasti maklumat pegawai sebelum option pertukaran skim perkhidmatan dilaksanakan.

Antara insiatif yang dilakukan oleh jabatan adalah menyemak dan menyusun semula perjawatan dengan menambahkan perjawatan Penolong Jurutera/Senibina/Jurukur Bahan, gred J36 dan J38 bagi memberi peluang kenaikan pangkat kepada Kumpulan Sokongan. Pihak Jabatan juga telah menyemak nisbah kenaikan pangkat mengikut disiplin bagi mengurangkan ketidakseimbangan kenaikan pangkat.

4,310 points 6 14 26
...