search
Log In
9 votes
105 views
in Project Management 42,830 points 28 108 208
edited by

2 Answers

3 votes
Sebab-sebab  kelewatan yang sering  diberikan atau digunakan oleh kontraktor untuk mendapatkan EOT adalah lewat mendapatkan lukisan, lewat perlantikan NSC (elektrikal/mekanikal) dan cuaca. Sehubungan itu penyediaan lukisan perlu lengkap sebelum LA dikeluarkan. Begitu juga perlantikan NSC perlu disegerakan. Tempoh kontrak hendaklah mengambilkira faktor cuaca terutama semasa Pengeluaran LA dikeluarkan (umpamanya LA keluar musim tengkujuh). Sekiranya perkara ini ditangani sebelum LA dikeluarkan , maka tiada ruang bagi kontraktor mendapatkan EOT dan ini sudah pasti dapat meminimakan  bilangan EOT projek
1,000 points 2 12
3 votes
Bagi kerja jalan, terdapat banyak EOT disebabkan oleh isu pengambilan balik tanah yang belum selesai dan adakalanya sehingga tempoh yang lama. Seharusnya perancangan perlu dibuat dengan lebih teliti diperingkat awal supaya apabila tapak diserah kepada kontraktor, perkara ini dapat diselesaikan dan seterusnya dapat mengelakkan timbulnya isu claim oleh kontraktor kelak
580 points 1 5 13
...