search
Log In
7 votes
80 views
in Civil 42,830 points 28 107 208
edited by

1 Answer

4 votes
 
Best answer

 

Kalau tak silap ada surat  dimana AG mengarahkan semua LAD yang dipotong setiap bulan dimasukkan terus ke Akaun Hasil.

Ini jelas kerana pada ketika itu PP ada kuasa untuk pengecualian  LAD selama maxima 3 bulan....jadi wang LAD tersebut boleh dikembalikan kepada kontraktor....Kalau LAD telah dimasukkan ke Akaun Hasil ..adalah amat susah untuk mengeluarkan nya kerana kelulusan Kem kewangan adalah diperlukan.

Jadi...kuasa PP  itu telah ditarikbalik...itu antara rational nya arahan diatas..

Walaubagaimanapun ada senario  timbul pulak kes dimana LAD yang telah diluluskan tetapi ditarik balik dengan meluluskan EOT!. Ini bermaana LAD yang ditahan mesti dikembalikan.

Jadi..dalam keadaan biasa LAD sepatutnya boleh terus masuk ke HASIL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,610 points 3 31 57
selected by
...