search
Log In
9 votes
111 views
in Contract Administration 4,480 points 6 23 35

1 Answer

7 votes
Kalau boleh, mohon pencerahan sedikit berkaitan soalan ini.

Apa yang saya faham, akta, enakmen dan ordinan ialah sumber2 undang-undang bertulis di Malaysia sebab ianya dinyatakan, ditulis dan distatutori secara spesifik. Lain-lain Undang-undang bertulis ialah, Perlembagaan Persekutuan, Perlembagan Nrgeri dan Undang-undang subsidiari.

AKTA ialah undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Parlimen selepas merdeka, undang-undang sebelum merdeka dikenali sebagai ORDINAN,..Contonya Akta Syarikat.

ENAKMEN ialah Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri tapi undang-undang Negeri Sarawak dikenali sebagai Ordinan.Contoh Enakmen ialah Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984

Sekian dulu, terimakasih
27,610 points 73 158 200
...