search
Log In

Recent questions in BIM

3 votes
1 answer 29 views
Apakah penggunaan BIM akan meningkatkan kos project
asked Jul 28 in BIM syahmiabdullah 1,400 points 2 5 7
6 votes
1 answer 47 views
Plan Strategik JKR 2021-2025 menyasarkan 80% pemerkasaan adaptasi BIM perlu dicapai. Oleh itu apakah peranan dan tugas pejabat HOPT dalam melaksanakan BIM? Mohon pencerahan.
asked Jan 31 in BIM shdzain 17,030 points 20 43 120
7 votes
1 answer 47 views
Assalamualaikum, saya nak bertanya mengenai kebolehsuaian versi atau tahun yang berbeza antara model revit pelbagai disiplin.Sebagai contoh, HODT Arkitek membangunkan model menggunakan Revit 2020 tetapi HODT lain cuma mempunyai Revit versi yang lebih rendah dari itu ... yang lebih rendah? Bagaimanakah cara untuk kita mengetahui fail/model revit yang digunakan tersebut versi apa? Terima kasih
asked May 2, 2020 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
9 votes
1 answer 46 views
Assalamualaikum. Dokumen BIM Requirement for Design and Build project menyatakan pengemukaan BIM Model perlu mengikut versi perisian yang 'compactible' dengan current version of BIM application di JKR. Apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kontraktor sekiranya ... daripada versi terkini JKR. Bolehkah pihak kontraktor mengemukakan model tender dalam versi lebih rendah daripada versi terkini JKR.
asked Apr 29, 2020 in BIM AsyikinS 810 points 1 4 9
8 votes
1 answer 38 views
Assalamualaikum, saya ada pertanyaan bagi Projek Reka dan Bina. Jika kerja-kerja sub-structure bagi sesuatu projek telah siap. Perlukah kontraktor menyerahkan model siap bina bersekali dengan lukisan siap bina untuk sub-structure bagi tujuan semakan? Ataupun ... siap bina apabila model sub-structure dan super-structure siap? Perlukah perkara ini ditekankan dalam BIM Project Execution Plan?
asked Feb 2, 2020 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
13 votes
2 answers 59 views
Macam mana cara untuk modelkan bumbung berbentuk seperti didalam gambar menggunakan Revit? Boleh tak sesiapa kongsikan langkah-langkah untuk modelkan bumbung tersebut? Terima kasih
asked Jan 30, 2020 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
6 votes
1 answer 51 views
Sebagaimana kita sedia maklum, JKR telah mula melaksanakan Building Information Modelling sejak dari 2007/08 (Projek Institut Kanser Negara, Hospital Parit Buntar, Klinik Kesihatan dll). Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi memberi pendedahan dan menggalakkan penggunaan ... status pencapaian BIM (statistik) dan impak yang telah diperolehi hasil daripada pelaksanaan BIM untuk projek-projek awam?
asked Jan 22, 2020 in BIM AzMH79 7,460 points 5 22 53
5 votes
1 answer 49 views
Assalamualaikum Apakah perbezaan antara "System family'" dan "Component family"? Boleh berikan contoh. Terima kasih
asked Aug 13, 2019 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
4 votes
1 answer 47 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
asked Jul 22, 2019 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
4 votes
1 answer 22 views
Boleh kongsikan cara untuk eksport Gridline dan level Arkitek dari Revit ke perisian Tekla Structure Designer?
asked Jul 21, 2019 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
6 votes
2 answers 69 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
asked Jul 11, 2019 in BIM mzaini 4,410 points 3 15 55
4 votes
1 answer 60 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
asked Jul 9, 2019 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
6 votes
1 answer 52 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26, 2019 in BIM airul81 210 points 1 2 5
9 votes
2 answers 76 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
asked May 8, 2019 in BIM azudin 50,240 points 24 103 239
11 votes
1 answer 56 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
asked Mar 21, 2019 in BIM reen 380 points 2 2 4
5 votes
1 answer 65 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
asked Mar 3, 2019 in BIM fitsenin 200 points 1 2 4
11 votes
1 answer 53 views
asked Aug 3, 2018 in BIM nurain 220 points 1 1 3
10 votes
2 answers 36 views
15 votes
3 answers 38 views
Bagaimana cara untuk modelkan bumbung limas belanda dalam revit
asked Jul 27, 2018 in BIM nazair 250 points 2 2 3
...