search
Log In

Recent questions in Mechanical

3 votes
1 answer 25 views
Seperti sedia maklum kebiasaannya paip jenis UPVC dipilih sebagai perpaipan sanitari dalaman. Walaubagaimanapun, pemilihan paip jenis UPVC dilihat tidak sesuai bagi bangunan di atas laut yang mana terdedah dengan aliran ombak yang kuat seterusnya mengakibatkan ... paip sanitari tersebut. Oleh yang demikian, paip sanitari jenis apakah yang lebih sesuai digunakan bagi persekitaran tersebut.
asked Apr 5 in Mechanical MdKhairull1 150 points 1 3
3 votes
1 answer 51 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
asked Sep 22, 2020 in Mechanical fikrirahim 590 points 3 7 15
1 vote
1 answer 49 views
Macam mana untuk menentukan kaedah sambungan dengan threaded dan welded bagi paip stainless steel?
asked Jun 11, 2020 in Mechanical jhlow 550 points 1 5 9
4 votes
1 answer 39 views
Adakah terdapat spesifikasi baharu terhadap pemasangan sistem lif/eskalator di mana "chimes/bell" tidak lagi diperlukan? Beberapa projek kendalian JKR dilihat sudah tidak ada ciri pemasangan tersebut.
asked Mar 26, 2020 in Mechanical norddin 550 points 4 5 14
4 votes
1 answer 54 views
Di mana saya boleh rujuk atau contoh yang boleh dijadikan panduan untuk membuat terma rujukan (terms of reference) lantikan perunding mekanikal bagi projek negeri jenis konvensional perunding?
asked Mar 5, 2020 in Mechanical fikrirahim 590 points 3 7 15
10 votes
2 answers 91 views
Sila beri justifikasi samada masih perlu atau tidak.
asked Apr 3, 2019 in Mechanical Zulkifli 330 points 2 2 4
7 votes
1 answer 60 views
Adakah keperluan untuk senarai bahan/barang yang diluluskan bagi sistem mekanikal disediakan oleh pihak CKM?
asked Mar 21, 2019 in Mechanical jhlow 550 points 1 5 9
6 votes
1 answer 60 views
Bagaimana penentuan sama ada lif atau eskalator atau kedua-duanya akan dipasang dalam satu-satu bangunan?
asked Feb 26, 2019 in Mechanical e-sham 1,390 points 1 5 17
6 votes
1 answer 37 views
7 votes
1 answer 40 views
1. Andaikata perlu bagaimana pula bagi pemasangan landing door kaca seperti yang terdapat di lapangan terbang?
asked Feb 22, 2019 in Mechanical sufi 210 points 1 2 3
10 votes
1 answer 26 views
(1) Should we measure noise level or the source of vibration?
asked Feb 22, 2019 in Mechanical nikhafiez 220 points 1 1 2
5 votes
1 answer 19 views
1) Can we use vibration to predict equipment's life time? 2) Is it reliable? The usage of vibration data.
asked Feb 22, 2019 in Mechanical Burqanudin 360 points 2 4
18 votes
1 answer 63 views
Yang mana satu sistem hawa dingin yang lebih efisien: inlet diffuser yang direkabentuk dari bahagian atas (siling) atau inlet diffuser yang diletakkan di bawah (aras lantai)?
asked Jul 3, 2018 in Mechanical Noorain_ZA 1,010 points 5 5 12
18 votes
1 answer 36 views
Adakah keperluan orang kurang upaya diambil kira dalam spesifikasi eskalator?
asked Jul 3, 2018 in Mechanical Noorain_ZA 1,010 points 5 5 12
9 votes
1 answer 66 views
Sekiranya lukisan pihak perunding (beserta cop jurutera professional dan tandatangan) tidak mematuhi akta PBT yang memerlukan kepada perubahan rekabentuk (melibatkan additional cost). Sejauh manakah jurutera professional tersebut boleh dipertanggungjawabkan? (1 ... disahkan sepanjang hayatnya dan segala tambahan kos akibat kesilapan rekabentuk perlu ditanggung oleh jurutera professional tersebut?
asked Dec 7, 2017 in Mechanical haziman 650 points 2 5 11
13 votes
1 answer 80 views
Soalan berkenaan keperluan mendapatkan Sijil Perakuan Bomba bagi projek bangunan termasuk dalam kontrak ataupun tidak telah ditanya seperti berikut:- http://jcop.vms.my/qa/index.php/2750/keperluan-mendapatkan-perakuan-bangunan-termasuk-kontrak. Persoalan seterusnya, bagi ... tahun? Kementerian Pelanggan? Kontraktor Utama? Sub-Kontraktor? Konsultan? ataupun JKR? untuk sepanjang tempoh DLP....
asked Jan 24, 2017 in Mechanical szshah 14,340 points 28 50 83
12 votes
2 answers 83 views
Setakat manakah skop kerja rekabentuk dan pemantauan tapak bagi sistem Paip Air Dalaman (Cold Water & Sanitary) untuk disiplin mekanikal bagi projek-projek baru dan skop kerja-kerja senggaraan?
asked Oct 27, 2016 in Mechanical shdzain 19,280 points 21 43 138
23 votes
5 answers 200 views
Melalui beberapa interaksi dengan konsultan mekanikal dan elektrikal di luar JKR, saya mendapati konsultan di luar mempraktiskan Sistem Lif ini di bawah Disiplin Elektrikal. Tetapi di JKR, Sistem Lif berada di bawah skop Disiplin Mekanikal. Mengapa jadi begitu dan tiada keseragaman? Bagaimana pula dengan ulasan BEM mengenai perkara ini? Skop Sistem Lif di bawah Disiplin Mekanikal atau Elektrikal?
asked Nov 17, 2015 in Mechanical szshah 14,340 points 28 50 83
19 votes
1 answer 167 views
...