search
Log In

Recent questions and answers in Moveable Asset (Alih)

2 votes
0 answers 22 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
asked Nov 26, 2020 in Moveable Asset (Alih) ZailanAZ 140 points 1 2 4
3 votes
1 answer 22 views
Tuan/Puan, Adakah perkara-perkara seperti dibawah dibenarkan? Aset alih/Stok bekalan (seperti ink printer) yang dimiliki Cawangan A diserahkan kepada Cawangan B. Penyaluran sub-waran oleh Cawangan B kepada Cawangan A dilakukan bagi tujuan di perkara 1. Sukacita dipohon sekiranya terdapat peraturan kewangan yang berkuatkuasa yang boleh dijadikan rujukan. Terima kasih atas bantuan tuan/puan.
answered Jun 4, 2020 in Moveable Asset (Alih) delim 240 points 1 1 3
39 votes
9 answers 250 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Feb 3, 2020 in Moveable Asset (Alih) syariza 3,640 points 3 16 43
9 votes
1 answer 56 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
answered Dec 5, 2019 in Moveable Asset (Alih) Muham Zaini Hamzah 34,630 points 18 61 148
13 votes
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered Jul 19, 2019 in Moveable Asset (Alih) Gregory 3,480 points 4 13 36
8 votes
1 answer 27 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
answered Jun 12, 2019 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 11,090 points 10 33 77
14 votes
1 answer 37 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
answered Apr 28, 2019 in Moveable Asset (Alih) shdzain 15,580 points 20 41 115
11 votes
0 answers 25 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22, 2019 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 11,090 points 10 33 77
13 votes
0 answers 21 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20, 2019 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,560 points 4 7 11
12 votes
1 answer 44 views
Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis .
answered May 19, 2018 in Moveable Asset (Alih) KHAIRUL AMIRUL 18,020 points 26 67 123
19 votes
2 answers 47 views
16 votes
2 answers 123 views
Adakah pemandu dibenarkan untuk membawa kenderaan Jabatan pulang ke rumah sekiranya beliau tiba di lokasi pejabat pada waktu lewat malam.
answered Jan 27, 2016 in Moveable Asset (Alih) Ismail Hanafi 49,100 points 9 23 56
11 votes
1 answer 89 views
Apakah yg perlu dilakukan sekiranya peralatan dan perkakasan yang telah berpindah milik masih belum ditukar penempatan dan pegawai bertanggungjawab dalan kew.pa-2..
answered Mar 22, 2015 in Moveable Asset (Alih) azlanaziz 3,660 points 6 15 27
Help get things started by asking a question.
...