search
Log In

Recent questions and answers in BIM

10 votes
2 answers 89 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
answered Sep 15 in BIM aidzil 35,580 points 16 58 150
3 votes
1 answer 31 views
Apakah penggunaan BIM akan meningkatkan kos project
answered Jul 29 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
6 votes
1 answer 47 views
Plan Strategik JKR 2021-2025 menyasarkan 80% pemerkasaan adaptasi BIM perlu dicapai. Oleh itu apakah peranan dan tugas pejabat HOPT dalam melaksanakan BIM? Mohon pencerahan.
answered Jan 31 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
7 votes
1 answer 47 views
Assalamualaikum, saya nak bertanya mengenai kebolehsuaian versi atau tahun yang berbeza antara model revit pelbagai disiplin.Sebagai contoh, HODT Arkitek membangunkan model menggunakan Revit 2020 tetapi HODT lain cuma mempunyai Revit versi yang lebih rendah dari itu ... yang lebih rendah? Bagaimanakah cara untuk kita mengetahui fail/model revit yang digunakan tersebut versi apa? Terima kasih
answered May 2, 2020 in BIM Norliza Razali 2,860 points 2 9 20
9 votes
1 answer 46 views
Assalamualaikum. Dokumen BIM Requirement for Design and Build project menyatakan pengemukaan BIM Model perlu mengikut versi perisian yang 'compactible' dengan current version of BIM application di JKR. Apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kontraktor sekiranya ... daripada versi terkini JKR. Bolehkah pihak kontraktor mengemukakan model tender dalam versi lebih rendah daripada versi terkini JKR.
answered Apr 30, 2020 in BIM khudri 27,340 points 38 98 205
8 votes
1 answer 38 views
Assalamualaikum, saya ada pertanyaan bagi Projek Reka dan Bina. Jika kerja-kerja sub-structure bagi sesuatu projek telah siap. Perlukah kontraktor menyerahkan model siap bina bersekali dengan lukisan siap bina untuk sub-structure bagi tujuan semakan? Ataupun ... siap bina apabila model sub-structure dan super-structure siap? Perlukah perkara ini ditekankan dalam BIM Project Execution Plan?
answered Apr 28, 2020 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
15 votes
3 answers 38 views
Bagaimana cara untuk modelkan bumbung limas belanda dalam revit
answered Apr 13, 2020 in BIM Norliza Razali 2,860 points 2 9 20
13 votes
2 answers 59 views
Macam mana cara untuk modelkan bumbung berbentuk seperti didalam gambar menggunakan Revit? Boleh tak sesiapa kongsikan langkah-langkah untuk modelkan bumbung tersebut? Terima kasih
answered Apr 13, 2020 in BIM Norliza Razali 2,860 points 2 9 20
6 votes
1 answer 51 views
Sebagaimana kita sedia maklum, JKR telah mula melaksanakan Building Information Modelling sejak dari 2007/08 (Projek Institut Kanser Negara, Hospital Parit Buntar, Klinik Kesihatan dll). Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi memberi pendedahan dan menggalakkan penggunaan ... status pencapaian BIM (statistik) dan impak yang telah diperolehi hasil daripada pelaksanaan BIM untuk projek-projek awam?
answered Jan 24, 2020 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
5 votes
1 answer 49 views
Assalamualaikum Apakah perbezaan antara "System family'" dan "Component family"? Boleh berikan contoh. Terima kasih
answered Aug 13, 2019 in BIM mhafizs 14,000 points 4 33 96
6 votes
2 answers 69 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
answered Jul 24, 2019 in BIM azudin 50,250 points 25 103 239
4 votes
1 answer 47 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
answered Jul 23, 2019 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
4 votes
1 answer 22 views
Boleh kongsikan cara untuk eksport Gridline dan level Arkitek dari Revit ke perisian Tekla Structure Designer?
answered Jul 21, 2019 in BIM AsyikinS 810 points 1 4 9
4 votes
1 answer 60 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
answered Jul 18, 2019 in BIM aidzil 35,580 points 16 58 150
5 votes
1 answer 65 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
answered Jul 7, 2019 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
6 votes
1 answer 52 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
answered Jul 7, 2019 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
11 votes
1 answer 56 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
answered Mar 23, 2019 in BIM Fadzli Sukor 5,710 points 4 18 57
12 votes
2 answers 77 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
answered Sep 5, 2018 in BIM aidzil 35,580 points 16 58 150
10 votes
2 answers 36 views
12 votes
1 answer 35 views
saya mohon pencerahan daripada yang arif mengenai perbandingan antara sistem ARCHIBUS, TOMMS, C-WORKS & CMMS. Di antara sistem tersebut, sistem yang manakah selalu digunapakai dalam pengurusan fasiliti dan mengapa ?
answered Aug 8, 2018 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
11 votes
1 answer 40 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
answered Aug 7, 2018 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
11 votes
1 answer 54 views
answered Aug 7, 2018 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
16 votes
1 answer 55 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
answered May 8, 2018 in BIM FaizS 22,100 points 15 52 134
16 votes
3 answers 77 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
answered May 3, 2018 in BIM aridzuan 300 points 1 1 4
18 votes
3 answers 41 views
20 votes
1 answer 97 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
answered Dec 16, 2017 in BIM khairi 1,010 points 5 10 16
18 votes
2 answers 88 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
answered Jan 31, 2017 in BIM shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
21 votes
2 answers 224 views
Jawatankuasa BIM JKR dan Unit BIM, CPAB masih dalam kajian dalam melaksanakan projek BIM khususnya untuk perunding. Mengikut Road Map BIM 2013-2016, semua projek jkr yang dilaksanakan secara perunding konvensional perlu menggunakan BIM. Buat masa ini perunding ... item mana untuk diletakkan bayaran tersebut mengikut CSA. Perlukah membuat perubahan ke atas CSA sedia ada mengikut keperluan BIM?
answered Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,420 points 2 6 13
To see more, click for all the questions in this category.
...