search
Log In

Recent questions and answers in Human Resource Management

12 votes
5 answers 222 views
Sekirnya berlaku sesuatu perkara di tapak yang menyebabkan kontraktor mengalami kerugian besar dan mahkamah memutuskan pegawai perlu membayar pampasan akibat keputusan yang tidak wajar yang telah dibuat oleh pegawai JKR tersebut.
answered Jun 9 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
4 votes
3 answers 71 views
Skop kerja bukan teknikal di BPKS seperti pentadbiran/ kewangan. Agak bosan dan tiada hala tuju untuk expert. Perlu tunggu 4/5 tahun untuk pertukaran seterusnya? Adakah justifikasi kerja bukan teknikal ini mudah untuk mendapatkan kelulusan pertukaran oleh Pengarah / pihak CDPK?
answered May 30 in Human Resource Management shnizam 7,650 points 12 38 66
3 votes
0 answers 20 views
Kos sara hidup kekal meningkat dengan kadar inflasi 2.2% pada Februari 2022. Kenaikan gaji penjawat awam (KGT) adalah pada kadar 5 hingga 6 % setahun. Sewa apartment di Lembah Klang terutamanya di Kuala Lumpur adalah sebanyak RM1,000-RM1,400. Menurut Laporan Tahunan 2017 ... menuju ke arah IT dan IR 4.0, komunikasi boleh dilakukan secara maya dengan pihak 'client', JKR dan stakeholders yang lain.
asked May 29 in Human Resource Management MFirdaus 1,200 points 3 5 16
2 votes
0 answers 9 views
Difahamkan SKU akan digunapakai mulai tahun ini di mana ianya akan menggantikan SKT yang telah digunapakai sejak 20 tahun dahulu untuk mengukur penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam. Bagaimanakah pelaksanaan SKU ini dan mohon beri contoh pengisian. #misskorporat #barubelajar
asked May 28 in Human Resource Management shdzain 18,770 points 21 43 134
5 votes
1 answer 34 views
Dahulu, JKR dibekalkan dengan tenaga tukang yang mahir dan tahap kompetensi yang tinggi terutama untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan, Namun kini kakitangan tukang semakin kurang disebabkan oleh kebanyakkan penyelenggaraan telah diserahkan kepada pihak konsesi. Apakah inisiatif JKR untuk menambahbaik perjawatan bagi kakitangan tukang ini, atau terus dijumudkan?
answered Mar 10 in Human Resource Management MFirdaus 1,200 points 3 5 16
3 votes
0 answers 10 views
Hebahan Portal JCop dan JPedia di buat melalui program Guest Lecture di setiap Cawangan/JKR
asked Mar 10 in Human Resource Management SL 220 points 2
6 votes
0 answers 30 views
Adakah pertukaran pegawai yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu wajar ditukar ke jabatan lain walhal jabatan semasa telah berbelanja peruntukan kerajaan untuk melatih dan memberi kepakaran dalam bidang tersebut. Tambahan pula, pegawai berkenaan tidak pernah disabitkan dengan kesalahan tatatertib mahapun isu integriti. Mohon pencerahan?
asked Mar 10 in Human Resource Management FaizFaizal93 4,880 points 4 8 13
6 votes
0 answers 19 views
As-salam dan salam sejahtera tuan,puan, Bagaimanakah caranya tuan,puan menjamin keselamatan pejabat di kala kes covid makin di sana rancak di sini rancak berdosa? Mungkin ada yang masih cek suhu atau x lagi.mungkin ada yg letakkan sekuriti di pintu pejabat utk ... mysejahtera.mgkin ada yg bila sorang kena seluruh pejabat tutup atau tnggu positif dulu baru BDR atau mcmana? Bincangkan. (25 markah)
asked Mar 7 in Human Resource Management kakashi_sensei 680 points 3 8 11
11 votes
2 answers 64 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
answered Feb 14 in Human Resource Management MFirdaus 1,200 points 3 5 16
2 votes
1 answer 49 views
Sekiranya kita menghadiri kursus secara online, boleh atau tidak kita membuat tuntutan elaun makan?
answered Dec 27, 2021 in Human Resource Management FaizS 24,520 points 15 54 145
4 votes
0 answers 44 views
Bagaimana ibu pejabat JKR memantau pegawai kader yang mempunyai kompetensi dan apa perancangan strategi kompetensi kepada yang mereka?
asked Sep 13, 2021 in Human Resource Management YYTAN 8,470 points 40 51 74
3 votes
1 answer 36 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
answered Sep 8, 2021 in Human Resource Management khudri 28,470 points 38 99 211
2 votes
1 answer 26 views
Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang tidak Hadir bekerja Tanpa Kebenaran? Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan?
answered Jul 31, 2021 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
14 votes
3 answers 199 views
Bagaimanakah cara terbaik untuk merancang kerjaya di JKR Malaysia ?
answered Mar 4, 2021 in Human Resource Management mzaini 4,490 points 3 16 57
4 votes
3 answers 98 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
answered Feb 25, 2021 in Human Resource Management Nard 2,650 points 2 7 24
3 votes
2 answers 46 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
answered Feb 5, 2021 in Human Resource Management syariza 3,670 points 3 16 43
19 votes
1 answer 102 views
Pihak CDPK atau sesiapa boleh huraikan dan beri penerangan bagaimana untuk seseorang Engineer boleh mendapatkan dan melalui proses untuk kenaikkan pangkat secara FAST TRACK?
answered Feb 4, 2021 in Human Resource Management AzMH79 7,930 points 5 22 54
4 votes
1 answer 47 views
Apakah tindakan yang perlu dilakukan terhadap staff yang tidak hadir ke pejabat selama 2 minggu?
answered Jan 1, 2021 in Human Resource Management AzMH79 7,930 points 5 22 54
3 votes
0 answers 22 views
Penyediaan dokumen yang diperlukan seperti senarai semak berikut adalah di bawah tanggungjawab siapa? Adakah pihak pentadbiran jabatan masing-masing ataupun tanggungjawab pegawai yang diarahkan menanggung kerja itu sendiri? Terima kasih.
asked Nov 25, 2020 in Human Resource Management Fazdee Yunus 150 points 3
5 votes
2 answers 84 views
Kita tahu bahawa peranan JKR adalah sangat luas. Kita mungkin berada di pejabat HOPT, HODT, Pegawai Penguasa di tapak, Pengurus Program, PTF, PTO, PTI, Korporat, Pentadbiran, Kualiti atau PMO. Cabaran dalam melaksanakan tugasan secara BDR ... yang lain mendapat inspirasi untuk kekal melaksanakan tugas dan mengurangkan tekanan kerja tambahan disebabkan oleh situasi semasa. Apa pandangan anda?
answered Nov 17, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
7 votes
2 answers 58 views
Assalamualaikum.. Saya ingin bertanya, situasinya adalah contoh sebegini, MOF telah bersetuju mengurangkan harga kontrak daripada RM20.1 Juta kepada RM18 Juta tanpa melibatkan pengurangan ke atas skop kerja di dalam kontrak. Kontraktor juga telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian untuk pengurangan harga kontrak. Persoalannya adakah SHO masih diperlukan di tapak bina?
answered Nov 14, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
3 votes
0 answers 17 views
Dalam tempoh PKPB diumumkan, terdapat mesyuarat diadakan secara hibrid (kehadiran secara fizikal dan maya) bergantung kepada jadual penggiliran yang disediakan. Selaku Urus Setia mesyuarat, boleh kah Urus Setia membuat tempahan makan minum untuk attendees mesyuarat secara fizikal? Terima kasih.
asked Nov 1, 2020 in Human Resource Management Marrion 150 points 1 1 4
6 votes
1 answer 42 views
Apakah implikasi kesan sampingan sekiranya seorang pegawai/kakitangan skim perkhidmatan kejuruteraan (J) tidak sempat melaksanakan penilaian Competency Identification (CI) disebabkan telah tamat tempoh yang diberi oleh Urusetia.
answered Oct 20, 2020 in Human Resource Management YYTAN 8,470 points 40 51 74
6 votes
1 answer 39 views
Apabila seseorang pegawai tersebut diarahkan bertukar pejabat, bolehkah Ketua di pejabat lama mengarahkan beliau tangguh bertugas di pejabat baru untuk menyiapkan tugas yang masih belum selesai selama beberapa bulan? Selepas itu, setelah selesai penangguhan,bolehkah ... melantik pegawai /WPP yang baru yang menggantikan pegawai yg bertukar tersebut bagi menyiapkan kerja-kerja berbaki tersebut?
answered Oct 7, 2020 in Human Resource Management SKhadijah 12,310 points 10 36 85
6 votes
0 answers 23 views
Assalamualaikum & Salam sejahtera, Pada pendapat tuan/puan sejauh manakah pelaksanaan penilaian kompetensi (CI) dapat mempertingkatkan tahap penyampaian perkhidmatan utama di JKR? Sekian, terima kasih.
asked Sep 30, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,810 points 11 21 47
3 votes
0 answers 13 views
Adakah Pengurusan Tertinggi JKR mempunyai perancangan untuk melaksanakan ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems memandangkan JKR telah pun mempunyai Pelan Integriti JKR tersendiri dan mempunyai bahagian khas yang melihat kepada perkara - perkara berkaitan integriti iaitu Bahagian Audit & Integriti, CDPK.
asked Sep 29, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
3 votes
1 answer 53 views
Adakah Pegawai Keselamatan diperlukan untuk kerja sebutharga? Tetapi untuk projek sebutharga, tiada item provisional untuk pegawai keselamatan. Perlukah untuk memasukkan 1 item untuk perlantikan pegawi yang menyelia keselamatan untuk sebutharga? Jika ada klausa-klausa atau arahan atau punca kuasa yang terlibat, bilangan pekerja yang ada yang patut lantik SSS?
answered Sep 28, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
3 votes
2 answers 48 views
Bagi projek yang bernilai RM 20 juta ke atas perlu kepada SHO dan SSS. SHO adalah sepenuh masa di tapak bina manakala SSS adalah diperlukan minimum 15 jam seminggu. Apakah tugas sebenar yang membezakan SHO dan SSS?
answered Sep 28, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 6,730 points 4 17 52
5 votes
0 answers 22 views
Kenapakah CI dilaksanakan di bawah skim J sahaja?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management Sitilaila 1,170 points 3 10 24
3 votes
0 answers 10 views
Sekiranya peratus CI tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, apakah tindakan yang dikenakan pada cawangan / negeri selain surat tunjuk sebab perlu dikemukakan?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management Sitilaila 1,170 points 3 10 24
To see more, click for all the questions in this category.
...