search
Log In

Recent questions and answers in Human Resource Management

2 votes
1 answer 18 views
Adakah data bilangan setiap jawatan di dalam MyKJ sentiasa dikemaskini? Setelah seseorang pegawai tersebut berpencen, berapa lama data pegawai tersebut akan di simpan di dalam MyKJ?
answered Sep 26 in Human Resource Management khudri 31,340 points 39 105 223
3 votes
1 answer 15 views
Kenapa penjawat awam dikenakan tapisan keselamatan. Siapakah perlu dikenakan tapisan keselamatan halus dan kasar?
answered Sep 21 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
11 votes
1 answer 59 views
Rasionalisasi perlantikan Pegawai Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (SHO) dan Pegawai Alam Sekitar bagi ditempatkan di semua JKR Negeri dan perlantikan mengikut kepakaran dalam bidang tersebut. Adakah JKR tidak perlu mempunyai bahagian seperti HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar di setiap JKR Negeri?
answered Sep 4 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
6 votes
2 answers 29 views
"Soft skills are abilities that relate to how you work and how you interact with other people. Popular soft skills include communication, teamwork and other interpersonal skill. Employers look for soft skills in candidates because these skills are hard to teach and are ... , which are technical and job-specific." (Sumber: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/soft-skills)
answered Sep 3 in Human Resource Management shdzain 20,130 points 21 43 144
1 vote
1 answer 18 views
Bolehkan seseorang pegawai awam yang pernah dikenakan tindakan tatatertib diberi Anugerah Khidmat Cemerlang? Berapakah tempoh atau habis "edah" bagi setiap hukuman yang dikenakan?
answered Sep 3 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
14 votes
2 answers 34 views
Apakah kepentingan SPAN bagi JKR? Adakah ia memberi impak yang besar kepada sesebuah Organisasi Jabatan?
answered Sep 2 in Human Resource Management shdzain 20,130 points 21 43 144
1 vote
0 answers 4 views
Sebagaimana diketahui, EKSA menjadi amalan setiap Jabatan. Apakah syarat-syarat untuk memperolehi pensijilan EKSA. Jawatankuasa manakah yang memainkan peranan dalam memastikan pensijilan ini dicapai?
asked Sep 2 in Human Resource Management shdzain 20,130 points 21 43 144
7 votes
1 answer 85 views
Bagaimana ibu pejabat JKR memantau pegawai kader yang mempunyai kompetensi dan apa perancangan strategi kompetensi kepada yang mereka?
answered Aug 17 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
6 votes
1 answer 28 views
Hebahan Portal JCop dan JPedia di buat melalui program Guest Lecture di setiap Cawangan/JKR
answered Aug 17 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
8 votes
1 answer 76 views
Adakah pertukaran pegawai yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu wajar ditukar ke jabatan lain walhal jabatan semasa telah berbelanja peruntukan kerajaan untuk melatih dan memberi kepakaran dalam bidang tersebut. Tambahan pula, pegawai berkenaan tidak pernah disabitkan dengan kesalahan tatatertib mahapun isu integriti. Mohon pencerahan?
answered Aug 11 in Human Resource Management Gregory 4,020 points 4 15 42
6 votes
3 answers 43 views
Bebanan tugas hakiki ditambah dengan tugas extra seperti EKSA, audit, data entry (sistem), jawatankuasa2 sampingan dan lain-lain. Adakah tugas hakiki dan tugas extra dinilai sama rata? Tugas extra point penilaian hanya sampingan di dalam LNPT (myPerformance in future).
answered Aug 3 in Human Resource Management shdzain 20,130 points 21 43 144
3 votes
1 answer 56 views
Kos sara hidup kekal meningkat dengan kadar inflasi 2.2% pada Februari 2022. Kenaikan gaji penjawat awam (KGT) adalah pada kadar 5 hingga 6 % setahun. Sewa apartment di Lembah Klang terutamanya di Kuala Lumpur adalah sebanyak RM1,000-RM1,400. Menurut Laporan Tahunan 2017 ... menuju ke arah IT dan IR 4.0, komunikasi boleh dilakukan secara maya dengan pihak 'client', JKR dan stakeholders yang lain.
answered Jul 28 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
6 votes
1 answer 51 views
Bagaimana proses bagi tuntutan yuran pendaftaran / tahunan bagi pegawai sokongan (JKR) yang telah ditauliah dengan Lembaga Profesional cth MBOT / BEM
answered Jul 8 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
13 votes
5 answers 243 views
Sekirnya berlaku sesuatu perkara di tapak yang menyebabkan kontraktor mengalami kerugian besar dan mahkamah memutuskan pegawai perlu membayar pampasan akibat keputusan yang tidak wajar yang telah dibuat oleh pegawai JKR tersebut.
answered Jun 9 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
5 votes
3 answers 96 views
Skop kerja bukan teknikal di BPKS seperti pentadbiran/ kewangan. Agak bosan dan tiada hala tuju untuk expert. Perlu tunggu 4/5 tahun untuk pertukaran seterusnya? Adakah justifikasi kerja bukan teknikal ini mudah untuk mendapatkan kelulusan pertukaran oleh Pengarah / pihak CDPK?
answered May 30 in Human Resource Management shnizam 7,700 points 12 39 66
1 vote
0 answers 15 views
Difahamkan SKU akan digunapakai mulai tahun ini di mana ianya akan menggantikan SKT yang telah digunapakai sejak 20 tahun dahulu untuk mengukur penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam. Bagaimanakah pelaksanaan SKU ini dan mohon beri contoh pengisian. #misskorporat #barubelajar
asked May 28 in Human Resource Management shdzain 20,130 points 21 43 144
5 votes
1 answer 37 views
Dahulu, JKR dibekalkan dengan tenaga tukang yang mahir dan tahap kompetensi yang tinggi terutama untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan, Namun kini kakitangan tukang semakin kurang disebabkan oleh kebanyakkan penyelenggaraan telah diserahkan kepada pihak konsesi. Apakah inisiatif JKR untuk menambahbaik perjawatan bagi kakitangan tukang ini, atau terus dijumudkan?
answered Mar 10 in Human Resource Management MFirdaus 1,230 points 3 6 17
6 votes
0 answers 21 views
As-salam dan salam sejahtera tuan,puan, Bagaimanakah caranya tuan,puan menjamin keselamatan pejabat di kala kes covid makin di sana rancak di sini rancak berdosa? Mungkin ada yang masih cek suhu atau x lagi.mungkin ada yg letakkan sekuriti di pintu pejabat utk ... mysejahtera.mgkin ada yg bila sorang kena seluruh pejabat tutup atau tnggu positif dulu baru BDR atau mcmana? Bincangkan. (25 markah)
asked Mar 7 in Human Resource Management kakashi_sensei 680 points 3 8 11
11 votes
2 answers 67 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
answered Feb 14 in Human Resource Management MFirdaus 1,230 points 3 6 17
2 votes
1 answer 52 views
Sekiranya kita menghadiri kursus secara online, boleh atau tidak kita membuat tuntutan elaun makan?
answered Dec 27, 2021 in Human Resource Management FaizS 24,850 points 15 55 147
3 votes
1 answer 37 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
answered Sep 8, 2021 in Human Resource Management khudri 31,340 points 39 105 223
2 votes
1 answer 27 views
Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang tidak Hadir bekerja Tanpa Kebenaran? Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan?
answered Jul 31, 2021 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
14 votes
3 answers 201 views
Bagaimanakah cara terbaik untuk merancang kerjaya di JKR Malaysia ?
answered Mar 4, 2021 in Human Resource Management mzaini 4,490 points 3 16 57
4 votes
3 answers 100 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
answered Feb 25, 2021 in Human Resource Management Nard 2,710 points 2 7 24
3 votes
2 answers 47 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
answered Feb 5, 2021 in Human Resource Management syariza 3,670 points 3 16 43
19 votes
1 answer 107 views
Pihak CDPK atau sesiapa boleh huraikan dan beri penerangan bagaimana untuk seseorang Engineer boleh mendapatkan dan melalui proses untuk kenaikkan pangkat secara FAST TRACK?
answered Feb 4, 2021 in Human Resource Management AzMH79 7,950 points 5 22 54
4 votes
1 answer 48 views
Apakah tindakan yang perlu dilakukan terhadap staff yang tidak hadir ke pejabat selama 2 minggu?
answered Jan 1, 2021 in Human Resource Management AzMH79 7,950 points 5 22 54
3 votes
0 answers 22 views
Penyediaan dokumen yang diperlukan seperti senarai semak berikut adalah di bawah tanggungjawab siapa? Adakah pihak pentadbiran jabatan masing-masing ataupun tanggungjawab pegawai yang diarahkan menanggung kerja itu sendiri? Terima kasih.
asked Nov 25, 2020 in Human Resource Management Fazdee Yunus 150 points 3
5 votes
2 answers 86 views
Kita tahu bahawa peranan JKR adalah sangat luas. Kita mungkin berada di pejabat HOPT, HODT, Pegawai Penguasa di tapak, Pengurus Program, PTF, PTO, PTI, Korporat, Pentadbiran, Kualiti atau PMO. Cabaran dalam melaksanakan tugasan secara BDR ... yang lain mendapat inspirasi untuk kekal melaksanakan tugas dan mengurangkan tekanan kerja tambahan disebabkan oleh situasi semasa. Apa pandangan anda?
answered Nov 17, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
7 votes
2 answers 63 views
Assalamualaikum.. Saya ingin bertanya, situasinya adalah contoh sebegini, MOF telah bersetuju mengurangkan harga kontrak daripada RM20.1 Juta kepada RM18 Juta tanpa melibatkan pengurangan ke atas skop kerja di dalam kontrak. Kontraktor juga telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian untuk pengurangan harga kontrak. Persoalannya adakah SHO masih diperlukan di tapak bina?
answered Nov 14, 2020 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,840 points 5 24 80
To see more, click for all the questions in this category.
...