search
Log In

Recent questions and answers in ICT

2 votes
1 answer 12 views
Adakah terdapat perancangan pihak Jabatan untuk menggunapakai sistem DDMS secara meluas di peringkat Jabatan?
answered Jul 5 in ICT SKhadijah 12,180 points 10 35 83
1 vote
1 answer 14 views
Adakah IR4.0 telah dipadankan dengan Dasar Pendigitalan?
answered Jun 23 in ICT Dr. Zack 2,830 points 17 28 49
1 vote
2 answers 22 views
Apa pandangan Dr. yang kita sebenarnya belum embrace sepenuhnya IR3.0, mampukah kita just nak skip the step and go all the way with IR4.0, memandangkan kita masih print hard copy laporan BDR?
answered Jun 22 in ICT Dr. Zack 2,830 points 17 28 49
3 votes
1 answer 23 views
Pada pandangan tuan, adakah JKR bersedia dari segi infrastruktur dan kesedaran peringkat dalaman untuk mengadaptasi teknologi IR4.0 dalam urusan JKR?
answered Jun 21 in ICT Ir Syarini 260 points 3
1 vote
0 answers 8 views
Apakah planning yang telah/sedang/akan dibuat untuk roll out inisiatif IR4.0 di JKR?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
2 votes
0 answers 4 views
Sejauh mana penggunaan IR4.0 di JKR setakat ini?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
0 answers 4 views
Mengenai perkembangan IR4.0 kepada JKR, di mana level JKR sekarang, serta apakah kekangan dan halangan yang dihadapi? Apakah tindakan yang perlu diambil dan apakah next step on going?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
0 answers 4 views
Adakah JKR dalam perancangan untuk sediakan Pusat Data yang sesuai untuk IR4.0 memandangkan kemampuan ICT dan server sedia?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
3 votes
1 answer 26 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menguruskan pemasangan dan operasi i-Supervison bagi projek reka dan bina? Kontraktor/WPD Utama/WPD Elektrik? Cawangan/Bahagian manakah owner bagi mendapatkan spesifikasi dan tatacara pemasangan kamera tersebut?
answered Jun 16 in ICT norddin 440 points 3 5 12
8 votes
2 answers 94 views
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan penjawat awam yang banyak menganjurkan mesyuarat, kursus, ceramah dan lain-lain program rasmi jabatan secara dalam talian yang melibatkan pelbagai gred dan jawatan. Program ... telah dipohon agar kuasa kelulusan perolehan peralatan-peralatan tersebut diberikan kepada Pengarah Cawangan/Negeri? Sekian terima kasih
answered Feb 25 in ICT Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
17 votes
1 answer 45 views
Mohon penambahan untuk kategori masalah ict kerana pihak jabatan banyak menggunakan peralatan ict dan terdapat masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara persendirian.
answered Feb 6 in ICT AzMH79 7,480 points 5 22 53
3 votes
1 answer 27 views
Bagaimana tetapan MYGOVUC 2.0 (email @jkr.gov.my) menggunakan Microsoft Outlook?
answered Jan 30 in ICT khairilhizar 51,280 points 33 88 180
1 vote
2 answers 27 views
Migrasi 1GovUC kepada MyGovUC 2.0 berkuatkuasa sepenuhnya pada 1 Januari 2021. Adakah log-in ke portal ini akan berubah mengikut email baharu?
answered Jan 30 in ICT Nurul Huda 1,950 points 4 8 18
1 vote
1 answer 20 views
Di manakah saya boleh menghantar aduan mengenai masalah tersebut dan berapa lamakah tempoh masa diambil untuk memberi respond terhadap aduan ini?
answered Nov 19, 2020 in ICT khairilhizar 51,280 points 33 88 180
4 votes
0 answers 13 views
Adakah JKR menggunakan MYGovEA di dalam membangunkan sesuatu sistem perkhidmatan digital? Adakah JKR mempunyai EA yang tersendiri?
asked Jul 20, 2020 in ICT SKhadijah 12,180 points 10 35 83
9 votes
0 answers 45 views
Seiring dengan perintah kawalan pergerakan yang telah memasuki fasa ke 4, terdapat ramai HODT yang perlu membawa pulang PC ke rumah atau menggunakan laptop untuk melakukan kerja - kerja rekabentuk dan modeling. Sepertimana kita sedia maklum, kerja-kerja ... ini bagi membolehkan pihak pihak yang memerlukan akses terhadap perisian yang berkenaan melaksanakan kerja-kerja seperti biasa semasa PKP.
asked Apr 29, 2020 in ICT AsyikinS 800 points 1 4 9
Help get things started by asking a question.
...