search
Log In

Recent questions and answers in Miscellaneous

1 vote
1 answer 18 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
answered 18 hours ago in Miscellaneous Nurfitri Zain 3,820 points 4 13 35
1 vote
0 answers 14 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 16,730 points 20 42 118
2 votes
1 answer 18 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
answered Mar 16 in Miscellaneous Hajimin 300 points 3
3 votes
0 answers 18 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24 in Miscellaneous Nurul Huda 1,950 points 4 8 18
2 votes
0 answers 16 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20 in Miscellaneous shdzain 16,730 points 20 42 118
4 votes
1 answer 71 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan. Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia? Bolehkan bantu saya penyediaan aliran ... rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll). #oranglamabarunakbelajar
answered Feb 1 in Miscellaneous FaizS 21,660 points 15 51 133
2 votes
0 answers 16 views
1) Adakah semasa peringkat perancangan atau pembinaan? 2) Siapakah yang perlu menyediakan pelan tersebut samada Jurukur Tanah lantikan JKR @ kontraktor yang telah dilantik?
asked Dec 22, 2020 in Miscellaneous BPP3 140 points 2
5 votes
0 answers 47 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
asked Jul 16, 2020 in Miscellaneous zainalma 11,770 points 15 40 79
6 votes
1 answer 30 views
Mesyuarat secara online kerap digunakan sejak PKP dikuatkuasakan, malah sebenarnya ia menjadi platform terbaik untuk kita berdiskusi secara maya walau dimana kita berada. Kursus Online juga tidak terkecuali untuk berkongsi ilmu kepada peserta yang besar. ... urusetia mesyuarat/kursus boleh senaraikan keperluan minimum tersebut di dalam surat jemputan mesyuarat untuk perhatian ahli mesyuarat. Tq
answered Jul 1, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,480 points 5 22 53
7 votes
1 answer 33 views
Sepanjang tempoh PKP, banyak siri Webinar (atas talian melalui Zoom/FB Live) telah dianjurkan oleh pelbagai pihak sebagai medium perkongsian ilmu dan dialog intelek. Memandangkan sesi kursus atau program ilmu secara fizikal di Jabatan Kerajaan tidak dibenarkan selagi pandemik COVID-19 masih menular (sehingga diberitahu kelak), adakah siri Webinar ini sesuai utk dilaksanakan di JKR?
answered Jun 19, 2020 in Miscellaneous 1234imran 220 points 3
3 votes
0 answers 21 views
Dimaklumkan bahawa Laporan Status CoP & Portal JCoP Cafe (Sukuan Pertama 2020) telah dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Pembudayaan Ilmu Bil. 1/2020 JKR Malaysia pada 12 Jun 2020. Laporan tersebut boleh dimuat turun melalui https://bit.ly/3fBEBs1 @syahmi
asked Jun 18, 2020 in Miscellaneous khairilhizar 51,280 points 33 88 180
10 votes
4 answers 113 views
Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, banyak penggunaan aplikasi Video Conference samada yang percuma atau yang berbayar seperti Skype for businees, Cisco Webex, microsoft teams, Google hangout, Zoom, Whatsapps, Facebook dan lain-lain. Pada pandangan tuan/puan, Aplikasi manakah yang terbaik digunakan dan apakah kelebihan aplikasi berkenaan berbanding aplikasi lain.
answered Jun 11, 2020 in Miscellaneous zaidims 190 points 1 4
3 votes
1 answer 26 views
Bagaimanakah cara dan langkah untuk menjelaskan bayaran-bayaran kerja SI secara interim terhadap pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja yang telah dijalankan melalui bayaran interim?
answered Jun 8, 2020 in Miscellaneous mhafizs 14,000 points 4 33 95
6 votes
1 answer 25 views
Apakah keperluan ICT dan cadangan yang perlu diambil sekiranya kita ingin melangkah ke alaf pembelajaran secara maya atau mengubah norma bekerja daripada biasa kepada "accessible" dari mana-mana?
answered May 30, 2020 in Miscellaneous khudri 25,930 points 38 98 193
3 votes
1 answer 27 views
Adakah benar senario tersebut berlaku? Terdapat gesaan dari pihak pelanggan untuk mengeluarkan SST bagi mencapai garis batuan dan KPI jabatan tersebut.
answered May 4, 2020 in Miscellaneous khudri 25,930 points 38 98 193
6 votes
2 answers 50 views
Saya ada membuat pemerhatian mengenai kes jangkitan wabak COVID19 di negara jiran kita Singapore. Di Singapore daripada 2,918 kes terkumpul yang dilaporkan setakat hari ini (14 April 2020), 1,348 kes (hampir separuh!) adalah ... -coronavirus-singapore-new-cases-clusters-moh-12636840 https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/singapore-map.html?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
answered May 3, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,480 points 5 22 53
15 votes
4 answers 89 views
Adakah kursus yang dilaksanakan di CREaTE membantu peserta dalam melaksanakan kerja selepas berkursus?
answered Apr 28, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,480 points 5 22 53
8 votes
4 answers 27 views
Adakah pre & post question sesuai sebagai tools penilaian penambahan kompetensi peserta kursus atau sebagai penilaian kompetensi penceramah dalam menyampaikan ceramahnya kepada peserta kursus? Mohon penjelasan bagi keputusan yang diberikan.
answered Apr 25, 2020 in Miscellaneous hamzah.ismail 12,240 points 11 24 86
4 votes
1 answer 16 views
Di manakah dan bagaimana pemeriksaan kenderaan baharu jabatan dilaksanakan. Apakah dokumen yang perlu dibawa dan adakah perlu membuat temujanji.
answered Apr 19, 2020 in Miscellaneous mhafizs 14,000 points 4 33 95
21 votes
5 answers 234 views
Mengapa masih ada 5 muka surat soalan yag masih tiada jawapan dlm J-CoP Cafe? Di mana SME yg sepatutnya beri pencerahan pada warga JKR?
answered Apr 13, 2020 in Miscellaneous hamzah.ismail 12,240 points 11 24 86
6 votes
1 answer 17 views
Sepertimana kita sedia maklum, pekerja JKR kesemuanya knowledgeable (berilmu kerana semuanya dilantik kerana mempunyai sijil, diploma, ijazah bahkan sarjana atau kedoktoran) Apa yang diperlukan oleh warga JKR adalah kompetensi melaksanakan kerja (mengaplikasi kompetensi). Oleh yang demikian, adakah kursus online bersesuaian kepada warga JKR atau kursus bercorak CBT lebih bersesuaian?
answered Apr 12, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,480 points 5 22 53
9 votes
2 answers 81 views
Bekerja di rumah merupakan cara baru bekerja sejak PKP semasa penularan COVID-19. Keadaan keterpaksaan bekerja di rumah disebabkan tersebarnya wabak virus ini telah sedikit sebanyak melatih pegawai JKR untuk bekerja dari rumah sahaja. Sejauh manakah satu-satu kerja itu dapat dilaksanakan? Adakah ianya satu kejayaan dlm menuju era IR 4.0? Bolehkah cara/budaya ini diteruskan?
answered Mar 29, 2020 in Miscellaneous mhafizs 14,000 points 4 33 95
5 votes
3 answers 26 views
Teknik pembelajaran yang bagaimanakah yang diharapkan oleh peserta kursus apabila menghadiri sesuatu kursus anjuran CREaTE?
answered Mar 21, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,480 points 5 22 53
4 votes
2 answers 27 views
Adakah sesuai pegawai JKR menjadi tenaga pengajar (penceramah) bagi bidang kompetensinya?
answered Mar 21, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,480 points 5 22 53
7 votes
1 answer 33 views
e-Risalah JCoP terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP JKR Malaysia Bil. 1/2020 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila berhubung dengan Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my
answered Feb 3, 2020 in Miscellaneous Jalinispan 670 points 6
8 votes
1 answer 56 views
Merujuk kepada P.K 3.2 (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia) pada m/s 7/8 menyatakan bahawa Pembeliaan Aset termasuk peralatan dan kelengkapan projek tidak dibenarkan. Firma Perunding yang dilantik sepatutnya mempunyai peralatan dan kemudahan asas yang mencukupi bagi ... Selaku HODT apa yang boleh dibuat. adakah hanya surat amaran sahaja yang boleh dikeluarkan atau ada cara-cara lain.
answered Feb 2, 2020 in Miscellaneous FaizS 21,660 points 15 51 133
8 votes
4 answers 62 views
Sehingga 31 Disember 2019, bilangan pengguna berdaftar Portal JCoP adalah seramai 4,492 manakala lebih daripada 100 moderator JCoP telah dilantik untuk menyelia sesi perbincangan di portal. Apakah langkah atau inisiatif yang boleh diambil bagi memperkasa serta menggalakkan penggunaan Portal JCoP di kalangan warga JKR?
answered Jan 28, 2020 in Miscellaneous Muham Zaini Hamzah 34,650 points 18 61 148
4 votes
1 answer 32 views
Tuan/Puan, Mohon bertanya, adakah semua buletin - buletin terbitan setiap cawangan ada depositorinya yang tersendiri? Siapakah depositorinya? dan dimanakah diarkibkan?
answered Dec 18, 2019 in Miscellaneous khairilhizar 51,280 points 33 88 180
5 votes
1 answer 29 views
Adakah JKR secara langsungnya terlibat dengan program CITP 2016-2020? Apakah peranan yang dipikul dan dimainkan oleh JKR dalam membantu memperkasakan program tersebut demi peningkatan pembangunan industri pembinaan?
answered Dec 5, 2019 in Miscellaneous azudin 50,170 points 24 102 239
6 votes
1 answer 28 views
e-Risalah JCoP terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP JKR Malaysia Bil. 4/2019 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila berhubung dengan Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my
answered Dec 2, 2019 in Miscellaneous shdzain 16,730 points 20 42 118
To see more, click for all the questions in this category.
...