search
Log In

Recent questions and answers in Miscellaneous

2 votes
0 answers 9 views
1) Adakah semasa peringkat perancangan atau pembinaan? 2) Siapakah yang perlu menyediakan pelan tersebut samada Jurukur Tanah lantikan JKR @ kontraktor yang telah dilantik?
asked Dec 22, 2020 in Miscellaneous BPP3 140 points 2
2 votes
0 answers 22 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan. Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia? Bolehkan bantu saya penyediaan aliran ... rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll). #oranglamabarunakbelajar
asked Oct 27, 2020 in Miscellaneous shdzain 14,680 points 20 40 110
4 votes
0 answers 39 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
asked Jul 16, 2020 in Miscellaneous zainalma 11,280 points 15 36 72
5 votes
1 answer 28 views
Mesyuarat secara online kerap digunakan sejak PKP dikuatkuasakan, malah sebenarnya ia menjadi platform terbaik untuk kita berdiskusi secara maya walau dimana kita berada. Kursus Online juga tidak terkecuali untuk berkongsi ilmu kepada peserta yang besar. ... urusetia mesyuarat/kursus boleh senaraikan keperluan minimum tersebut di dalam surat jemputan mesyuarat untuk perhatian ahli mesyuarat. Tq
answered Jul 1, 2020 in Miscellaneous AzMH79 6,030 points 4 19 49
7 votes
1 answer 30 views
Sepanjang tempoh PKP, banyak siri Webinar (atas talian melalui Zoom/FB Live) telah dianjurkan oleh pelbagai pihak sebagai medium perkongsian ilmu dan dialog intelek. Memandangkan sesi kursus atau program ilmu secara fizikal di Jabatan Kerajaan tidak dibenarkan selagi pandemik COVID-19 masih menular (sehingga diberitahu kelak), adakah siri Webinar ini sesuai utk dilaksanakan di JKR?
answered Jun 19, 2020 in Miscellaneous 1234imran 220 points 3
2 votes
0 answers 18 views
Dimaklumkan bahawa Laporan Status CoP & Portal JCoP Cafe (Sukuan Pertama 2020) telah dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Pembudayaan Ilmu Bil. 1/2020 JKR Malaysia pada 12 Jun 2020. Laporan tersebut boleh dimuat turun melalui https://bit.ly/3fBEBs1
asked Jun 18, 2020 in Miscellaneous khairilhizar 48,080 points 33 87 171
10 votes
4 answers 110 views
Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, banyak penggunaan aplikasi Video Conference samada yang percuma atau yang berbayar seperti Skype for businees, Cisco Webex, microsoft teams, Google hangout, Zoom, Whatsapps, Facebook dan lain-lain. Pada pandangan tuan/puan, Aplikasi manakah yang terbaik digunakan dan apakah kelebihan aplikasi berkenaan berbanding aplikasi lain.
answered Jun 11, 2020 in Miscellaneous zaidims 190 points 1 4
3 votes
1 answer 20 views
Bagaimanakah cara dan langkah untuk menjelaskan bayaran-bayaran kerja SI secara interim terhadap pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja yang telah dijalankan melalui bayaran interim?
answered Jun 8, 2020 in Miscellaneous mhafizs 13,830 points 4 33 92
6 votes
1 answer 24 views
Apakah keperluan ICT dan cadangan yang perlu diambil sekiranya kita ingin melangkah ke alaf pembelajaran secara maya atau mengubah norma bekerja daripada biasa kepada "accessible" dari mana-mana?
answered May 30, 2020 in Miscellaneous khudri 24,640 points 38 96 188
3 votes
1 answer 25 views
Adakah benar senario tersebut berlaku? Terdapat gesaan dari pihak pelanggan untuk mengeluarkan SST bagi mencapai garis batuan dan KPI jabatan tersebut.
answered May 4, 2020 in Miscellaneous khudri 24,640 points 38 96 188
6 votes
2 answers 48 views
Saya ada membuat pemerhatian mengenai kes jangkitan wabak COVID19 di negara jiran kita Singapore. Di Singapore daripada 2,918 kes terkumpul yang dilaporkan setakat hari ini (14 April 2020), 1,348 kes (hampir separuh!) adalah ... -coronavirus-singapore-new-cases-clusters-moh-12636840 https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/singapore-map.html?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
answered May 3, 2020 in Miscellaneous AzMH79 6,030 points 4 19 49
15 votes
4 answers 86 views
Adakah kursus yang dilaksanakan di CREaTE membantu peserta dalam melaksanakan kerja selepas berkursus?
answered Apr 28, 2020 in Miscellaneous AzMH79 6,030 points 4 19 49
8 votes
4 answers 27 views
Adakah pre & post question sesuai sebagai tools penilaian penambahan kompetensi peserta kursus atau sebagai penilaian kompetensi penceramah dalam menyampaikan ceramahnya kepada peserta kursus? Mohon penjelasan bagi keputusan yang diberikan.
answered Apr 25, 2020 in Miscellaneous hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
4 votes
1 answer 16 views
Di manakah dan bagaimana pemeriksaan kenderaan baharu jabatan dilaksanakan. Apakah dokumen yang perlu dibawa dan adakah perlu membuat temujanji.
answered Apr 19, 2020 in Miscellaneous mhafizs 13,830 points 4 33 92
21 votes
5 answers 231 views
Mengapa masih ada 5 muka surat soalan yag masih tiada jawapan dlm J-CoP Cafe? Di mana SME yg sepatutnya beri pencerahan pada warga JKR?
answered Apr 13, 2020 in Miscellaneous hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
6 votes
1 answer 17 views
Sepertimana kita sedia maklum, pekerja JKR kesemuanya knowledgeable (berilmu kerana semuanya dilantik kerana mempunyai sijil, diploma, ijazah bahkan sarjana atau kedoktoran) Apa yang diperlukan oleh warga JKR adalah kompetensi melaksanakan kerja (mengaplikasi kompetensi). Oleh yang demikian, adakah kursus online bersesuaian kepada warga JKR atau kursus bercorak CBT lebih bersesuaian?
answered Apr 12, 2020 in Miscellaneous AzMH79 6,030 points 4 19 49
9 votes
2 answers 79 views
Bekerja di rumah merupakan cara baru bekerja sejak PKP semasa penularan COVID-19. Keadaan keterpaksaan bekerja di rumah disebabkan tersebarnya wabak virus ini telah sedikit sebanyak melatih pegawai JKR untuk bekerja dari rumah sahaja. Sejauh manakah satu-satu kerja itu dapat dilaksanakan? Adakah ianya satu kejayaan dlm menuju era IR 4.0? Bolehkah cara/budaya ini diteruskan?
answered Mar 29, 2020 in Miscellaneous mhafizs 13,830 points 4 33 92
5 votes
3 answers 26 views
Teknik pembelajaran yang bagaimanakah yang diharapkan oleh peserta kursus apabila menghadiri sesuatu kursus anjuran CREaTE?
answered Mar 21, 2020 in Miscellaneous AzMH79 6,030 points 4 19 49
4 votes
2 answers 27 views
Adakah sesuai pegawai JKR menjadi tenaga pengajar (penceramah) bagi bidang kompetensinya?
answered Mar 21, 2020 in Miscellaneous AzMH79 6,030 points 4 19 49
7 votes
1 answer 32 views
e-Risalah JCoP terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP JKR Malaysia Bil. 1/2020 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila berhubung dengan Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my
answered Feb 3, 2020 in Miscellaneous Jalinispan 670 points 6
8 votes
1 answer 55 views
Merujuk kepada P.K 3.2 (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia) pada m/s 7/8 menyatakan bahawa Pembeliaan Aset termasuk peralatan dan kelengkapan projek tidak dibenarkan. Firma Perunding yang dilantik sepatutnya mempunyai peralatan dan kemudahan asas yang mencukupi bagi ... Selaku HODT apa yang boleh dibuat. adakah hanya surat amaran sahaja yang boleh dikeluarkan atau ada cara-cara lain.
answered Feb 2, 2020 in Miscellaneous FaizS 19,830 points 15 50 128
8 votes
4 answers 61 views
Sehingga 31 Disember 2019, bilangan pengguna berdaftar Portal JCoP adalah seramai 4,492 manakala lebih daripada 100 moderator JCoP telah dilantik untuk menyelia sesi perbincangan di portal. Apakah langkah atau inisiatif yang boleh diambil bagi memperkasa serta menggalakkan penggunaan Portal JCoP di kalangan warga JKR?
answered Jan 28, 2020 in Miscellaneous Muham Zaini Hamzah 34,630 points 18 61 148
4 votes
1 answer 32 views
Tuan/Puan, Mohon bertanya, adakah semua buletin - buletin terbitan setiap cawangan ada depositorinya yang tersendiri? Siapakah depositorinya? dan dimanakah diarkibkan?
answered Dec 18, 2019 in Miscellaneous khairilhizar 48,080 points 33 87 171
5 votes
1 answer 29 views
Adakah JKR secara langsungnya terlibat dengan program CITP 2016-2020? Apakah peranan yang dipikul dan dimainkan oleh JKR dalam membantu memperkasakan program tersebut demi peningkatan pembangunan industri pembinaan?
answered Dec 5, 2019 in Miscellaneous azudin 49,810 points 24 102 239
6 votes
1 answer 28 views
e-Risalah JCoP terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP JKR Malaysia Bil. 4/2019 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila berhubung dengan Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my
answered Dec 2, 2019 in Miscellaneous shdzain 14,680 points 20 40 110
8 votes
1 answer 57 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Pengguna JCoP Paling Aktif 2019. Anugerah telah disampaikan oleh YBrs. Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pakar) sempena program Persada Minda @ JKR 2019 yang dilangsungkan di Dewan Institut Integriti Malaysia pada 8 dan 9 Oktober 2019. Maklumat lanjut di https://bit.ly/2OgUBDN
answered Nov 18, 2019 in Miscellaneous shdzain 14,680 points 20 40 110
8 votes
1 answer 47 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Moderator JCoP Paling Aktif 2019. Anugerah telah disampaikan oleh YBrs. Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pakar) sempena program Persada Minda @ JKR 2019 yang dilangsungkan di Dewan Institut Integriti Malaysia pada 8 dan 9 Oktober 2019. Maklumat lanjut di https://bit.ly/2OgUBDN
answered Nov 18, 2019 in Miscellaneous azudin 49,810 points 24 102 239
1 vote
2 answers 37 views
Hello, where can I get a copy of Trip Generation Manual 2010? Thanks.
answered Nov 17, 2019 in Miscellaneous thgamerz 580 points 1 1 9
6 votes
1 answer 39 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia? Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P). ... Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap. Sekian, terima kasih.
answered Oct 31, 2019 in Miscellaneous Muham Zaini Hamzah 34,630 points 18 61 148
3 votes
1 answer 51 views
Pasukan projek kami terlibat dengan kerja-kerja pembinaan telaga tiub memandangkan kawasan projek ini tidak mempunyai bekalan air dari PAIP. Walau bagaimanapun, pihak kami tidak berpengalaman di dalam melaksanakan kerja-kerja ini. adakah mana-mana cawangan/JKR ... berpengalaman membuat telaga tiub bagi SPRITZER dan lain-lain. Adakah ia boleh digunapakai tanpa perlu sebarang rujukan dari JKR?
answered Sep 10, 2019 in Miscellaneous mhafizs 13,830 points 4 33 92
To see more, click for all the questions in this category.
...