search
Log In

Recent questions and answers in Moderator (Special)

2 votes
1 answer 16 views
Sekiranya ahli CoP ingin mengadakan satu perjumpaan dan mengadakan satu sesi perbincangan seterusnya ingin memperkembangkan lagi ahli dalam CoP tersebut, adakah terdapat sebarang panduan atau sop yang perlu diikuti? Selain itu, program apakah yang boleh diadakan semasa perjumpaan bersama CoP?
answered Apr 24 in Moderator (Special) khairilhizar 54,280 points 33 88 185
14 votes
5 answers 121 views
Mohon pihak pentadbir mengemaskini senarai moderator.
answered Mar 28, 2020 in Moderator (Special) syariza 3,670 points 3 16 43
Help get things started by asking a question.
...